Lokalt kraftsenter for utvikling

Noen av de hyggeligste telefonsamtalene jeg får som redaktør begynner på denne måten; Hei, jeg har en idé. Skal vi ta en prat? Det er krevende tider i bransjen.

Lokale og regionale mediehus er mer enn nyhetskanaler. I Sunnmørsposten prøver vi ut opplegget  «Den digitale scene»,  som gir lokale artister mulighet til å nå ut til et stort  publikum. I løpet av 2015 ble det produsert 20 minikonserter som ble sendt på smp.no  ved lunsjtider på fredagene.  Her er Holum Trio i aksjon.  (Foto: Nils Harald Ånstad)

Reklameinntektene stuper, og leserne nøyer seg med gratis informasjon på nett. I denne situasjonen er det viktig med en påminnelse om at lokale og regionale mediehus fyller mange roller, i tillegg til det å være nyhetsformidlere.
Nyheter kan man få gratis alle steder, men en institusjon som passer på sitt lokalsamfunn, er ikke like lett å erstatte. Lokale og regionale mediehus er ikke bare innholdsleverandører, men også viktige kulturinstitusjoner som i årevis har fungert som lokale kraftsenter for utvikling. Et sted hvor folk kan henvende seg med sine ideer.
Opp gjennom åra er det mange prosjekter som er blitt virkelighet fordi noen i sin tid lanserte ville ideer i avisa, og deretter hadde et forum hvor ideene kunne diskuteres og videreutvikles. I Sunnmørsposten skrev vi for eksempel om Kvivsveg og Eiksundsamband i mange år før disse vegsambanda ble vurdert som realistiske. Men ildsjeler som trodde på ideene sine, ga ikke opp. Det har stor betydning for et lokalsamfunn å ha en felles plattform for ideutvikling og debatt. Den rolla kan like gjerne utøves digitalt som i papiravisa.
I samarbeid med Aalesund Historielag og Fortidsminneforeningen Sunnmøre arrangerte Sunnmørsposten folkemøte om byutvikling og arkitektur i Ålesund sist høst. Auditoriet i mediehuset ble fylt av engasjerte mennesker som diskuterte hvordan verneverdig bebyggelse skal bli i varetatt, samtidig som byen må utvikles. Møtet ble sendt direkte på smp.no, og satte i gang debatter som fortsatte i våre spalter.
- Hei, vi har en ide om å arrangere politisk uke i Ålesund. Blir dere med på det? Spørsmålet kom fra festivalutvikler Momentium, som ønsket å arrangere debatter i Ålesund før kommunevalget. Vi ble med på å utarbeide tema for debattene og sendte alle folkemøta direkte på smp.no.
I forbindelse med lokalvalget tok vi i bruk en ny digital valgtjeneste på smp.no: #kandulove. Opplegget går ut på at leserne stiller spørsmål til kommunepolitikere fra alle partier samtidig – og får svar. Både spørsmål og svar blir synlige for alle. Denne tjenesten, som er utviklet av svenske MittMedia, gjorde det mulig å belyse lokalpolitiske spørsmål på et detaljnivå som aldri tidligere har vært mulig. Vi samarbeidet med våre datterbedrifter Møre-Nytt, Vikebladet, Fjordenes Tidende og Fjordingen og dekket på den måten 26 kommuner. Lesernes spørsmål ble utgangspunkt for flere reportasjer og skapte stort engasjement. http://bit.ly/1QnRsK0
Det var noen lokale musikkentusiaster som gjorde oss oppmerksom på at smp.no, med godt over 200 000 unike brukere i uka, er den største scenen i nordvest. I løpet av 2015 har vi produsert 20 minikonserter med lokale artister innen alle slags sjangre, pop, rock, opera, visesang og folkemusikk. Vi har sendt konserter med både barnekor og jazzorkester, som på denne måten har nådd ut til et stort publikum. Som avis ønsker vi å speile det rike kulturlivet i vår del av landet, og takket være levende bilder kan vi formidle opplevelser på en ny måte. http://bit.ly/20LEv7R

Den digitale scene er et konsept vi ønsker å utvikle videre, sammen med våre lesere. I fjor laget vi komiserien «Regionen vår» i kompaniskap med standup-artist Ørjan Liavåg,
- Hei, jeg har en ide sa lærer Per Gunnar Hamnøy da han tok kontakt med Sunnmørsposten for noen år siden. Han hadde oppdaget at en nyhetskonkurranse med spørsmål fra avisa var den beste måten å få elevene interessert i samfunnsfag. Nå lurte han på om Sunnmørsposten ville samarbeide om en konkurranse for alle ungdomsskoleelever på Nordvestlandet. Det ville vi. Invitasjoner ble sendt ut til alle skolene, og responsen var god. Vi utviklet en digital resultatbørs, og de siste åra har vi arrangert finale blant de tre beste skoleklassene hver vår.
Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger om elever som er blitt mer interessert i samfunnsspørsmål. Nå i vår samarbeider vi med Fagerlia videregående skole som i april skal arrangere «Lille Stortinget». Det er et rollespill som går over to dager, hvor elevene får prøve seg som regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere i realistiske øvelser. Alle «stortingsdebattene» blir sendt på smp.no slik at publikum kan følge med.
På en mediekonferanse for ei tid siden kom jeg i prat med en ung afrikaner som var opptatt av utvikling av demokratiet i sitt hjemland. Han hadde funnet ut at den beste måten han kunne bidra til en positiv utvikling, var å engasjere seg i en organisasjon som hadde som mål å bygge opp lokalaviser. Når et lokalsamfunn har en plattform for dialog, hvor man kan informere, utveksle tanker og ideer, har man også et redskap for å skape utvikling. Og når man har kanaler hvor meninger kan uttrykkes, er det ikke nødvendig å kaste stein for å bli hørt.
Lim og lupe er uttrykk som brukes for å beskrive avisenes samfunnsrolle. Det handler om mye mer enn formidling av nyheter.


Av Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør, Sunnmørsposten

Legg til i min rapport