Brønnøysunds Avis

2015 var Brønnøysunds Avis 96. årgang. Avisen kommer ut med tre papirutgaver i uken. l tillegg markerte BAnett, Norges første nettavis, sitt 20-årsjubileum 6. mars i 2015.

Fakta
Samlet opplag 36021
Utgiversted Brønnøysund
Ansvarlig redaktør Matti Riesto (44)
Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
10000
Daglige brukere på nett
5000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4096
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 152
 • Antall kommentarer
 • 1
 • Antall innlegg på nett
 • 803
 • Refuserte innlegg på nett
 • 145
 • Antall gjestekommentarer
 • 4
 • Antall leserinnlegg
 • 588

  Mål og prioriteringer

  Å prioritere blir stadig viktigere for avisen.

  Det gjelder også for Brønnøysunds Avis. Hver dag må ressurser prioriteres, også mellom papir og nett, alt etter hva som haster mest. I den daglige dekningen er det rom for å gjøre færre saker hver dag enn for ti år siden. I denne situasjonen må lokalpolitikken og sakene som er viktigst for regionen prioriteres. 
  2015 var et valgår, og avisen la mye inn på å dekke den lokale valgkampen. Vi var med-arrangør av paneldebatten under Torghattmessen, hvor nyhetsredaktør Bård Pedersen var ordstyrer. Blant nyvinningene var TV-valgstudio, hvor lokale ordførerkandidater fikk presentere seg i en TV-utspørring på maksimalt 15 minutter på BAnett. De elleve politikerutspørringene ble sett av i snitt 488 seere hver og var med på å sette dagsorden i valgkampen. Det samme var meningsmålingene før valget, én i Sømna og to i Brønnøy. Alt i alt ble valgkampen godt dekket, men TV-utspørringene trakk i størst grad til seg politikere fra Brønnøy og Sømna. Ved neste korsvei må det være et mål å få med flere politikere fra de øvrige tre kommunene.

  Dekningsmessig har avisen mål om å være størst både på papir og nett, og en brukerundersøkelse foretatt i november viser at BAnett.no er større enn VG.no både på daglig (55 %) og ukentlig (73%) basis i Sømna og Brønnøy.

  Valgkamp: Brønnøysunds Avis var medarrangør og stod for debattledelsen under ordførerkandidat-debatten i Brønnøy under Torghattenmessen i august. Foto: Matti Riesto

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Brønnøysunds Avis har en viktig samfunnsrolle som nyhetsformidleren på Sør-Helgeland.

  Vi skal framheve det positive lokalt, men også rette søkelyset mot det som ikke er bra – så det kan forbedres. I tillegg dekker vi stort og smått, dagligliv, kultur og idrett. Avisen er også med-arrangør av Ramtindkonferansen, den lokale næringslivskonferansen som løfter fram lokale suksesshistorier.

  Avisens samfunnsrolle er ikke blitt mindre av at konkurrenten Helgelendingen la ned sitt kontor i Brønnøysund i oktober 2015, etter over 20 års tilstedeværelse. Det vil vise seg om avgjørelsen er endelig, men i skrivende stund er avisen ikke representert med journalist lokalt. Å konkurrere om lokale nyheter er stimulerende, og for offentligheten på Sør-Helgeland var det berikende med to aviser som kunne se saker fra hver sin side. Brønnøysunds Avis vil fortsatt prioritere nyhetsdekning på Sør-Helgeland og ta ansvar for at flere stemmer kommer til orde.

  Nytt kommunestyre: Å dekke lokaldemokratiet er en viktig del av avisens samfunnsrolle. Her er ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen og det nye kommunestyret i Vevelstad samlet for første gang. Foto: Jøran Horn

   

  Videolenker:
  10 mest sette videoer i 2015
  Se vinden herje på Horn
  Brann ved feriesentere
  Full brann i bolighus
  Rykket ut på ny
  Se vinden herje
  Tidenes lengste tog?
  Sniktitt på nybutikken
  47 tonn i lasten
  Slik blir registerbygget
  Lokale modeller strålte om kapp med sola

  Mest lest

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I mai var kursholder Lars Aarønæs på besøk, temaet var språk og vinklinger.

  Nettjournalisten var i 2015 på smarttelefon-reporter-kurs ved Institutt for journalistikk. Ellers er det i året som gikk først og fremst gjennomført kompetansehevende tiltak ved hjelp av interne krefter. Redaksjonen har i oktober arrangert internt videokurs, hvor vi lærte mer om videoredigering.

  Språkkurs: I mai var kursholder Lars Aarønæs (t.v.) på besøk i Brønnøysunds Avis for å holde kurs om språk og vinklinger.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Etiske vurderinger tas året gjennom, i store og små saker.

  Målet er å identifisere og drøfte problemstillinger tidlig, så riktige avgjørelser kan tas. De vanligste problemstillingene er identifisering, imøtegåelser/tilsvar og tekstreklame.
  Etter å ha blitt meldt til PFU i 2013 og 2014 er det gledelig at så ikke har skjedd i 2015. Det betyr ikke nødvendigvis at alt vi gjorde i fjor var rett, etisk selvrefleksjon er en nødvendighet hele tiden.

  Ulykke: Hendelsesnyheter krever ofte raske avgjørelser innen presseetikken. Her kjører bilene videre etter en hendelse i Skillebotn i fjor. Foto: Lillemor Hestvik

  Legg til i min rapport