Innherred

Innherred kom ut med sitt første nummer 30. mai 2015. Da ble den nye lokalavisa for Levanger og Verdal lansert under Vømmølfestivalen i Verdal. To dager før kom siste nummer ut av Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen. To aviser med over 280 års historie bak seg, var smeltet sammen til en. Prosessen med sammenslåing hadde vart i halvannet år. Et helt nytt produkt, laget helt fra bunnet med hjelp av fra de anerkjente skotske avisdesignerne Palmer Watson, så dagens lys den siste lørdagens i mai. Vi skrev avishistorie ble på Innherred.

Fakta
Samlet opplag 7472
Utgiversted Verdal
Ansvarlig redaktør Roger Rein (55)
Verdal og Levanger
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
18000
Daglige brukere på nett
9000
Daglige brukere på mobil
6000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3036
 • Redaksjonelle årsverk
 • 10
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 92
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 2500
 • Refuserte innlegg på nett
 • 200
 • Antall gjestekommentarer
 • 35
 • Antall leserinnlegg
 • 320

  Mål og prioriteringer

  Den viktigste oppgaven til Innherred er å speile lokalsamfunnet, bygge identitet og skape begeistring og ivareta Verdal og Levangers interesser i regionen og landsdelen.

  En ny sammenslått avis har gitt oss større slagkraft enn vi hadde hver for oss. Det gir oss muligheter til å gå dypere inn i en del saker og presentere innholdet grundigere og med flere kilder. Etter en hektisk start med ny design, nytt produksjonssystem og en ny redaksjon, kunne vi etter hvert konsentrere oss om å forbedre avisproduktet på alle plattformer.
  Innherred legger vekt på å fortelle de gode historier fra våre nærmiljø. Vi ønsker mye folk i avisa, folk som har noe å vise fram, noe å fortelle. Vi legger vekt på å få fram meninger og ytringer, vi vil være den arena i lokalsamfunnet hvor debatten skjer og hvor alle kan få ytret seg og sagt hva de mener. Debatten skal også vises i kraft av de meninger avisa har på lederplass og de saker vi tar opp og velger å løfte fram for våre lesere.
  Den nye sammenslåtte lokalavisa har lagt på veg klart å holde på våre lesere gjennom 2015. I kraft av nyhetens interesse, og en offensiv lansering, tegnet vi mange nye abonnenter i forbindelse med starten. Når vi ser på utviklingen gjennom året har vi ved utgangen av året noenlunde sammen antall abonnenter som da vi startet 1. juni. Når det gjelder den digitale satsingen har det vist seg utfordrende å etablere et nytt nettsted og ta med de "gamle" leserne over i noe nytt. Den utvikling vpå nett og mobil vi har hatt er noenlunde i tråd med de mål vi satte oss.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Hverdagen i en middels stor lokalavisa er ikke preget av de store avsløringer.

  Vi ønsker å ta pulsen på nærmiljøet, holde tak i saker som skaper debatt og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere. Som en større redaksjon, enn det vi har vært før, bør vi med bedre og mer systematisk arbeid ha en ambisjon om å gjøre mer ut av dette enn vi har klart så langt.
  Innherred har hatt som mål å prioritere innlegg og debatt. Vi har etablert oss med faste spaltister hver lørdag, og mener vi har klart å etablere oss med en aktiv leserdebatt, særlig i papiravisa. Dette er noe vi ønsker å videreutvikle også gjennom å få til gode løsninger som tar debatten over i digitale plattformer.
  La meg peke på noen saker der jeg mener vi har lyktes bra med å engasjere våre lesere og satt dagsorden lokalt.

  Valgkampen 2015 var preget av et stort lokalt engasjement, særlig i Verdal kommune hvor det var stor spenning både knyttet til enkeltsaker og til personer. Dette ble speilet på en god måte i våre spalter og på våre nettsider. Det var tilløp til dramatikk før valget, og ikke minst etterpå ved konstitueringen der de lenge var usikkert hvem som trakk det lengste strået og fikk ordføreren i kommunen.

  Hendelser i næringslivet. Vi har vært tett på gode og mindre gode nyheter fra vårt lokale næringsliv. Industriparken i Verdal er blant de største i landet. Her er det mange godt bevarte «hemmeligheter» som vi er blitt flinkere til å løfte fram og fortelle om. Å følge med på nyetableringer innenfor handel og restaurantnæringene er viktig for en lokalavisa, men også å dekke disse forholdene når det butter imot.

  Lokalpolitikk. I den kommunale kverna maler det stadig saker som er viktig for lokalsamfunnet. Økonomien utfordrer de som styrer og de leter med lys og lykte etter nye måter å gjøre ting på. Det siste året har det handlet mye om omlegging innenfor helse og omsorg, der vi har vært ganske tett på og prøvd å fortelle hva disse sakene handler om.

  Fortellinger om folk. Vi har lagt vekt på å få folk til å fortelle gode, tankevekkende historier. Jeg mener vi har lyktes godt med det. Vår helgeseksjon er fyldig med mye godt lesestoff. Vi kjører ordentlige portrett hver annen uke. Nordlig Regnbue, avisen i avisa som er lagd av og om innvandrere i Levanger og Verdal, ble videreført i Innherred.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Ansatte har deltatt på faglige samlinger som Hellkonferansen, Institutt for journalistikk, noe i regi av Norsk Journalistlag og internt i Polaris media. De ansatte er vår viktigste ressurs og vi vil legge enda mer vekt på kompetanseheving i tida som kommer.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Legg til i min rapport