Malvikbladet

Malvik-Bladet skal engasjere og begeistre – hver dag! I 2015 har vi skapt engasjement med artikler om mobbing, splittelse i politikken og netthets. Vi har spredt begeistring med stoff om Junior-NM på ski, omsetningsvekst på Malvik Senter og stort salg av boliger. Det har skjedd mye dette året, og vi har hele tiden vært tettere på de lokale hendelsene og menneskene enn noe annet presseorgan. Kjell-Ivar Myhr gikk av som ansvarlig redaktør og daglig leder 22.desember. Frank Cadamarteri overtok 11. januar 2016.

Fakta
Samlet opplag 2747
Utgiversted Malvik
Ansvarlig redaktør Frank Cadamarteri (41)
Malvik
Kommer ut Onsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
7000
Daglige brukere på nett
2000
Daglige brukere på mobil
1000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3200
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 102
 • Antall kommentarer
 • 50
 • Antall innlegg på nett
 • 320
 • Refuserte innlegg på nett
 • 5
 • Antall leserinnlegg
 • 204

  Mål og prioriteringer

  Ei god lokalavis skal være som et brev «heimant».

  Den skal gi en opplevelse av nærhet og tilhørighet. Den skal bringe siste nytt hjemmefra, både om store og små hendelser. Om det viktige, det alvorlige, det rørende og det morsomme. Om mennesker du kjenner og omgivelser du liker å kalle «heim».  Lokalsamfunnet skal dekkes på et bredt plan. Vi skriver om hendelser, næringsliv, sport, politikk, kultur og hverdagsliv. Avisa skal være spesielt opptatt av enkeltmenneskers livsvilkår, solidaritet med svake grupper og demokratiske forhold. Journalistikken skal være saklig, inkluderende og engasjerende, uavhengig av pressgrupper, men åpen for ulike grupper i samfunnet.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Malvik-Bladet er tettere på det politiske livet i kommunen enn noe annet presseorgan.

  2015 har vært et spennende år, særlig i opptakten til valget, der både Høyre og Arbeiderpartiet opplevde at sentrale medlemmer brøt ut og skiftet parti.

  Vi satte nasjonal dagsorden med saken hvor flere titalls malvikjenter ble hengt ut på et pornonettsted. Saken vakte så stor oppmerksomhet at politiet satte inne ekstra ressurser for å få pågrepet synderen, som seinere ble dømt for forholdet.

  Jenta som saksøkte Malvik kommune for å ha blitt mobbet i flere år på skolen, har fått mye spalteplass i året som gikk. Dette er blitt en rikssak, der vi har hatt tett kontakt med begge parter.

  Junior-NM på ski ble arrangert i Malvik i mars. Hadde det ikke vært for Malvik-Bladet ville dette svære arrangementet blitt forbigått i stillhet. Vi hadde eget NM-bilag, og dekket mesterskapet bredt på nyhets- og reportasjeplass, mens det nesten ikke ble nevnt i andre medier.

  Norfakta gjorde i januar 2015 en meningsmåling som viser at hele 70 % av de spurte mener Malvik-Bladet er først og best på stoff fra Malvik. 61 % mener vi er gode på lokal kultur, 62 % mener vi er gode på lokal sport og 52 % sier vi er gode på lokal debatt. Hele 72 % mener Malvik-Bladet har mye småstoff fra Malvik.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Malvik-Bladet er opptatt av fornyelse, slik at vi kan tilby det beste innholdet der leserne til en hver tid er.

  I tillegg til to ukentlige utgaver av papiravisa, har vi daglige oppdateringer på nett og mobil. På disse plattformene skal vi være best på lokale nyheter og den lokale debatten. Vi har det siste året økt satsingen på levende bilder og intensivert nettdekningen. Vår innsats evalueres på ukentlige møter og på seminarer, der både journalistikk og etikk er tema.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Malvik-Bladet ble i 2015 klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i to saker med utgangspunkt i samme artikkel.

  Klagene gikk på at ulike syn skal komme til uttrykk, dobbeltroller og redaksjonell habilitet, gjengivelse av uttalelser, saklighet og omtanke, respekt for privatlivet, identifisering og samtidig imøtegåelse. Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Malvik-Bladet ikke har brutt god presseskikk.

   

  Legg til i min rapport