Opdalingen

Opdalingen er lokalavisa for de to hyttekommunene Oppdal og Rennebu helt sør i Trøndelag. Avisa kom ut første gang i 1934, ble oppkjøpt av Norsk Arbeiderpresse i 1977 og igjen oppkjøpt av et konsern i 2015, denne gangen av Adresseavisen Gruppen/Polaris. Da vi på nyåret 2015 fikk vite at vi skulle bli en del av en familie med trønderske aviser følte vi på mange måter at vi var «kommet hjem». Overgangen til Polaris har ført til en del utfordringer i året som har gått, men vi kjenner samtidig på at dette gir oss nye muligheter, ny inspirasjon og nye krefter til å føre den tradisjonelle lokalavisa inn i framtida.

Fakta
Samlet opplag 1995
Utgiversted Oppdal
Ansvarlig redaktør Tore Aasheim (50)
Oppdal og Rennebu kommuner
Kommer ut Onsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
7000
Daglige brukere på nett
3000
Daglige brukere på mobil
2000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2680
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 100
 • Antall kommentarer
 • 160
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  Opdalingen skal være en fri og uavhengig lokalavis for Oppdal og Rennebu kommuner.

  Vi skal være nyhetsledende i vårt distrikt, og vi skal være først ute med de store nyhetene som angår våre to kommuner. I 2015 har vi stort sett innfridd dette målet, men vi tenker også at det vi har et forbedringspotensial opp mot vår lokale konkurrent og regionavisen inne i Trondheim.

  Redaksjonen jobber etter tre nøkkelord; vi skal være modige, balanserte og positive. «Modige» fordi en redaksjon i en lokalavis må tørre å utfordre lokale maktkonstellasjoner, forventninger og personlig press, «balanserte» fordi det vil skille oss ut fra andre (i sosiale medier, i politiske sammenhenger etc.) som gjerne velger å ta side i lokale konflikter, og «positive» fordi et lokalsamfunn trenger en positiv støttespiller, selv om vi selvsagt også er nødt til å skrive om mindre hyggelige nyheter når de blir en del av dagsordenen.

  Torsdag 22. januar 2015, klokken 08.00 ble ansvarlig redaktør i Opdalingen, Tore Aasheim, oppringt av styreformann Tore Dyrnes; der og da fikk redaktøren for første gang vite at Amedia-avisa Opdalingen, sammen med Stjørdalens Blad og Malvikbladet, var solgt til Adresseavisen Gruppen og Polaris, og en halv time senere satt redaktøren i møte med sin nye styreleder.

  Da hadde de ansatte allerede vært gjennom en turbulent tid der Amedia hadde prøvd å kjøpe opp den lokale konkurrenten, og da det falt i grus oppdaterte man den 80 år gamle avisa med ny produksjonsplattform, ny design og ny hjemmeside. Ledelsen og de ansatte i mediehuset Opdalingen AS reagerte udelt positivt på oppkjøpet, «nå er vi endelig kommet hjem,» var gjennomgangstonen, men en ting sto klart for alle; overgangen ville bety en ny omfattende runde med skifte av produksjonssystemer, både for redaksjonen og markedsavdelingen.

  2015 ble altså et helt annerledes år enn det medarbeiderne og ledelsen i Opdalingen hadde sett for seg, noe denne redaksjonelle årsrapporten også vil bære preg av. Overgangen fra et konsern til et annet fører også til at tall og statistikker ikke helt stemmer overens, men det er likevel prøvd å skape et bilde av det redaksjonelle året i Opdalingen.

  Avisa ble grunnlagt og eid av Knut H. Dørum, som også var den første redaktøren, og Ivar Fjøsne, som var avisas forretningsfører. Opdalingen kom ut første gang fredag 6. juli 1934. Redaktørstillingen ble ikke heltidsstilling før i 1984 da Ove Karlsvik ble ansatt. Opdalingen ble kjøpt av Norsk Arbeiderpresse (Amedia fra 2012) i 1977, gjennom Aura Avis. Avisa ble senere skilt ut som et eget selskap; Opdalingen AS. I 2015 ble Opdalingen kjøpt opp av Adresseavisen Gruppen.

  I 2015 satte vi tidlig lokalvalget (kommune, fylkeskommune, kirke) på vår agenda. Vi hadde nedtelling til valgdagen på forsiden av avisen, og vi lot også listetoppene i alle partiene som stilte til valg lokalt være «gjesteredaktører» i avisen for å fremme sine politiske tanker og ideer. Dette skapte engasjement rundt avisen, stoffet og de politiske partiene.

  Etter en periode med store omskiftninger skal Opdalingen nå fokusere på å bli en lokalavis for framtida. Det betyr blant annet å posisjonere seg enda sterkere i den lokale konkurransen med en annen lokalavis på cirka samme størrelse som Opdalingen. En slik konkurransesituasjon finnes bare fem andre steder i landet, og det er vel på det rene at om noen år så vil bare én av to småaviser i lignende situasjoner overleve.

  Opdalingen er rigget for framtida, med ny nettavis, ny produksjonsplattform, egen app, ny tidsriktig design og nye tjenester som ny kalender, eget fordelskort, aktivitetsgruppe, eget opplegg for leserreiser etc. Når vi i tillegg kan jobbe sammen med de andre lokalavisene i Adresseavisen Gruppen både faglig og teknisk, samt at vi kommer til å satse videre på levende bilder, tenker vi at vi stiller sterkt i konkurransen framover.

  Opdalingen må jobbe enda hardere for å bli nyhetsledende i vårt distrikt. Målet er først og fremst å slå regionale nyhetsleverandører som Adresseavisen og NRK Trøndelag. Samtidig tester vi ut samlokalisering med Adresseavisen her i Oppdal, det gir større faglig miljø for begge parter, samtidig som vi i gitte situasjoner kan samarbeide. Dobbeltarbeid i dagens tøffe mediehverdag er bortkastet tid og penger. Og mens andre aviser kutter lokalkontorer så prøver vi ut ordningen med eget delvis bemannet lokalkontor på Berkåk i Rennebu kommune for å styrke vår posisjon også i denne kommunen.

  Som lokalavis må Opdalingen jobbe enda mer med å komme tett på. I konkurranse med sosiale medier og andre er det viktig å komme tettest mulig på. Her tilbyr vi nå en ny arrangementskalender som er spesialtilpasset mobiltelefoner. Opdalingen tar også mål av seg til selv å være tilstede på sosiale medier som Facebook, Snapchat, Instagram og Twitter.

  På slutten av 2015 gjennomførte vi en ekstra satsning på levende bilder. Dette førte til positiv reaksjon fra våre lesere, men siden oppkjøringen til overgangen til Polaris gikk inn i sitt mest hektiske nivå måtte vi fokusere på driftskritiske arbeidsoppgaver. Vi mistet også muligheten til live-sendinger når vi avsluttet samarbeidet med Amedia, men regner med å komme sterkere tilbake når vi kommer over på Schibsteds TV-plattform til våren.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Opdalingen har gjennom flere saker i 2015 understreket viktigheten av en fri og uavhengig avis som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor. Vi tufter vårt samfunnsoppdrag på tre knagger; Innsyn, Utsyn og Vidsyn.

  For en lokalavis er det viktig å vise at en sak har flere sider, og det er særdeles viktig å la alle i en sak komme til orde; også i de tilfeller der et alternativt synspunkt ikke faller i god jord hos det som kan synes å være majoriteten i bygda, hos den politiske ledelse, eller når meningene som ytres går på tvers av avisas verdisyn.

  • Etter lokalvalget i 2015 var det en gruppe erfarne ringrever i det lokale Senterpartiet som ordnet det slik at ungdomskandidaten som sto på 2. plass på valglista ikke fikk plass i formannskapet, stikk i strid med demokratiske prinsipper. Opdalingen tok saken, partiet snudde og kandidaten med flest stemmer fikk plass i formannskapet.

  • Oppdal kommune har utfordringer når det gjelder integrering av flyktninger som er kommet til kommunen. Avisa har flere ganger påpekt disse utfordringene, og i et tilfelle var det et oppslag i avisa som førte til at en flyktningfamilie fikk den hjelpen de mente de trengte.

  • I forbindelse med kommunereformen gjennomførte et gallupselskap en spørreundersøkelse blant Oppdals befolkning. Avisa avslørte at kvaliteten på undersøkelsen ikke var slik den burde, og selskapet som gjennomførte telefonintervjuene måtte gjennomføre deler av undersøkelsen på ny.

  Det er ikke til å stikke under en stol at samfunnsoppdraget er under press. Kravet om stadig å levere flere saker både til nett og papir gjør at tiden til å sette seg inn i saker og grave enda dypere i materialet blir knapp. Dette kan på sikt sette muligheten til å drive langsiktig og kritisk journalistikk i fare.

  Priser
  «Næringslivsprisen» som Opdalingen deler ut i samarbeid med en av de lokale bankene, ble i år delt ut for 5. gang. Prisen ble i sin tid introdusert for at avisa skulle kunne være med å bygge opp under lokalt næringsliv og fremme bedrifter og personer som kunne stå fram som forbilder og eksempler til etterfølgelse. Prisen består av diplom og totalt 50.000 kroner i kontanter og markedsføring i avisa på nett og papir.

  «Serviceprisen» er en pris som Opdalingen deler ut etter en avstemming blant våre lesere til en person eller bedrift som har ytt det lille ekstra i året som gikk. Prisen består av et diplom og 10.000 kroner i markedsføring i avisa på nett.

  I forbindelse med at Opdalingen startet sin egen matfestival i 2015 ønsket vi å fremme profesjonaliseringen blant lokale produsenter av småskala mat, og i samarbeid med den lokale næringshagen deler vi ut et (to i 2015) stipend der produsenten får være med på et opplegg i regi av næringshagen for å få mer ut av sin egen bedrift.

  Hver uke deler Opdalingen ut «Ukens Blomst» til lokale helter og ildsjeler. I 2015 delte vi også ut «Årets Blomst», en ekstra påskjønnelse for et enkeltmenneske som har bidratt i lokalsamfunnet på en ekstraordinær måte.

  Mer enn en papiravis
  I en stadig tøffere mediehverdag der det heldigvis ser ut som om det er lokalavisene enn så lenge som står sterkest blant sine lesere og annonsekunder, så er det bare å erkjenne at man kan ikke overleve som den tradisjonelle lokale papiravisen alene. Man trenger flere ben å stå på, noe som nettavis og e-avis er gode eksempler på.
  Opdalingen har i tillegg til dette fokusert på aktiviteter som kan være med å bygge opp under lokalavisa berettigelse i lokalsamfunnet.

  Sommeren 2015 startet vi vår egen matfestival; «Matauk – mat fra fjellet» i samarbeid med det lokale næringsliv og kulturliv. Festivalen ble en helt ok suksess, vi startet bevisst i det små, og planen er å bygge opp under suksessen, sakte, men sikkert. Festivalen hadde cirka 20 utstillere, fikk støtte fra kommunen og hadde et titalls aktiviteter knyttet opp mot hovedarrangementet.

  «Trønders mattradisjon Mat og venner» er en fast spalte som er utarbeidet i samarbeid med en matspaltist. Hovedfokus er mat i Trøndelag, den passer bra sammen med satsningen på matfestivalen og en lokal matbutikk er med som hovedsponsor.

  Team Opdalingen er en aktivitet der våre lesere kan være med på utendørs gruppetrening, få egne personlige treningsopplegg etc.

  Fordelskortet Op10-kortet er en «tilleggstjeneste» til det å være abonnent på Opdalingen. Alle som abonnerer får kortet gratis, og kortet gir ti prosent rabatt på en rekke varer og tjenester i lokalmiljøet.

  Opdalingen har valgt aktivt å engasjere seg i lokalsamfunnet; da julebordet for de eldre ble avlyst til jul i regi av kommunen gikk vi inn i samarbeid med et av de lokale hotellene og fikk gjennomført julebordet likevel.

  Da det lokale ungdomsrådet fremmet ønske om å gjennomføre flere alkoholfrie arrangement, inngikk avisen partnerskap med ungdomsrådet og planla blant annet en rockekonsert med gratis inngang.

  I forbindelse med lokalvalget 2015 inngikk vi et samarbeid med NRK om valgtorgsending fra Oppdal. Dette fungerte meget bra, vi fikk være med på et profesjonelt opplegg der vi var med å tilføre det lokale og nære, en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

  Og så må vi strekke oss litt lenger; da Kronprinsessen reiste med boktoget fra Trondheim til Lillehammer kastet lille Opdalingen seg på og var den eneste avisen bortsett fra NRK, VG og NTB som fikk intervju.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Er det én ting Opdalingen sine journalister kan skilte med så er det at man nå behersker og har jobbet med det meste inne produksjonsplattformer og redigeringsverktøy i norsk media.

  Først oppgraderte Amedia alle systemer, og i 2015 gjennomførte Polaris samme prosess. Redaksjonen har dermed i løpet av kort tid jobbet både med Ajour, Saxo og CCI.
  Det er et uttalt krav fra redaktøren at alle i redaksjonen behersker de arbeidsverktøy som trengs i jobben, herunder bilde- og videobehandlingsprogrammer.
  I tillegg til å være multimediale, så behersker alle fast heltidsansatte alle nivåer i produksjonsprosessen, alt fra å bestille trykkingen av avis, desking, layout og sende sider til trykk.
  I året som kommer skal vi jobbe mer med å høyne kvaliteten på bildene som vi bruker (fortellende bilder, variasjon), samt at vi skal bli bedre til å redigere film/video. Her har vi fortsatt mye å lære.
  I tillegg er det en kjensgjerning at desto bedre språk og titler vi klarer å komme opp med, desto bedre blir leseropplevelsen for våre lesere.

  Mest sette videoer
  Informasjon om dette er ikke tilgjengelig på grunn av overgang fra Amedia til Polaris Media

  Mest leste på nett
  Informasjon om dette er ikke tilgjengelig på grunn av overgang fra Amedia til Polaris Media

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Opdalingen ble i 2015 meldt inn til PFU ved ett tilfelle.

  En lokal politiker følte seg urettmessig behandlet ettersom redaktøren valgte å svare på et leserinnlegg i samme avis som innlegget kom på trykk. Dette kunne i følge PFU tolkes som polemisk. Opdalingen ble ikke felt, men fikk en «advarsel». PFUs avgjørelse ble offentliggjort i avisen umiddelbart etter at konklusjonen var mottatt fra utvalget.

  Videre har vi vært i dialog med det lokale politiet med hensyn til hva som egner seg på trykk eller ikke. Her har nok det lokale politiet en noe annen oppfatning enn redaksjonen, noe som vil kunne medføre en viss frustrasjon i begge leire, men vi har vel også kommet fram til at vi har hver våre oppgaver i samfunnet, og at det beste er et samarbeid med gjensidig respekt.

  Det er vanskelig å holde identiteten til personer hemmelig i et lite lokalsamfunn, og når vi også da opplever saker med særdeles grov voldsbruk, forsøk på voldtekt, incest og rykter om prostitusjon må man som journalist og redaktør i en lokalavis fatte vanskelige avgjørelser med hensyn til hva som skal på trykk.

  Og likevel, selv når vi ordrett siterer politiet som er ute på jobb kan det føre til reaksjoner hos lesere og involverte. Ved et tilfelle ble det utlovt skuddpremie på redaktøren etter at avisen hadde sitert en polititjenestemann i forbindelse med en front-mot-front-ulykke der det ble antydet at den ene sjåføren var kommet over i feil kjørebane – en beskrivelse vedkommende mente seg sterkt uenig i. Siden det her var snakk om unge mennesker som etter hvert skjønte alvoret i det å true noen på livet via Facebook, partene fikk pratet ut, og etter avtale med det lokale politiet ble saken ikke anmeldt. Vedkommende som kom med truslene og den som kjørte bilen var ikke samme person. Sjåføren vedtok senere et forelegg på 5000 kroner nettopp fordi vedkommende hadde kommet over i feil kjørebane.

  Legg til i min rapport