Stjørdalens Blad

Stjørdalens Blad skal engasjere og begeistre – hver dag! I 2015 har vi skapt engasjement med artikler om en thriller-valgkamp, rektorers ytringsfrihet og kampen om jorda i Meråker. Vi har spredt begeistring med stoff om en spennende VM-runde i rally på Lånkebanen, en Stjørdal kommune i stadig vekst og en storslått åpning av kulturhuset Kimen. Det har skjedd mye dette året, og vi har hele tiden vært tettere på hendelsene og menneskene enn noe annet presseorgan. Kjell-Ivar Myhr gikk av som ansvarlig redaktør og daglig leder 22.desember. Frank Cadamarteri overtok 11. januar 2016.

Fakta
Samlet opplag 6055
Utgiversted Stjørdal
Ansvarlig redaktør Frank Cadamarteri (41)
Stjørdal og Meråker
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
18000
Daglige brukere på nett
8000
Daglige brukere på mobil
5000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 5476
 • Redaksjonelle årsverk
 • 9
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 152
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 1460
 • Refuserte innlegg på nett
 • 5
 • Antall leserinnlegg
 • 456

  Mål og prioriteringer

  Ei god lokalavis skal være som et brev «heimant».

  Den skal gi en opplevelse av nærhet og tilhørighet. Den skal bringe sist nytt hjemmefra, både om store og små hendelser. Om det viktige, det alvorlige, det rørende og det morsomme. Om mennesker du kjenner og omgivelser du liker å kalle «heim». Vårt primærområde er kommunene Stjørdal og Meråker, men vi dekker også regionale og nasjonale forhold som berører våre kommuner. I tillegg skal distriktets interesser og utfordringer løftes fram. Lokalsamfunnet skal dekkes på et bredt plan. Vi skriver om hendelser, næringsliv, sport, politikk, kultur og hverdagsliv. Avisa skal være spesielt opptatt av enkeltmenneskers livsvilkår, solidaritet med svake grupper og demokratiske forhold. Journalistikken skal være saklig, inkluderende og engasjerende, uavhengig av pressgrupper, men åpen for ulikegrupper i samfunnet.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Stjørdalens Blad har gjennom mange år fulgt den intense debatten om kulturhuset i Stjørdal.

  Vi har vært kritiske når det har vært nødvendig, men vi har også vist fram alt det positive som huset bringer med seg. 21. august 2015 ble kulturhuset Kimen åpnet, og vi feiret den historiske begivenheten med et 40 siders bilag, i tillegg til tett oppfølging på nyhets- og reportasjeplass.

  Rektor Oddvar Nergård ved Hegra barneskole ble i 2015 kalt inn på teppet av etatsjefen, som ba om å få lese gjennom alt før han ytret seg i avisa. Denne saken, som vi har fulgt tett, hadde sitt utspring allerede i 2012, da samme Nergård fikk en skriftlig advarsel etter å ha skrevet et debattinnlegg i Stjørdalens Blad. Advarselen ble til slutt trukket tilbake, men striden mellom rektoren og den politiske ledelsen i kommunen har vært et hett tema også i 2015.

  I Meråker har den såkalte jordskiftesaken stått sentralt i 2015. Åtte meråkerbønder og Meraker Brug kjemper om eiendomsretten til rundt 350.000 mål utmark. Andre sentrale Meråker-saker har vært vindmølle-striden og motstanden mot kommunesammenslåing.

  Vi har ellers hatt en omfattende dekning av valgkampen, der vi ikke minst har vært en viktig arena for debatt. Ikke noe annet sted har velgerne i Stjørdal og Meråker funnet like mye debatt-, nyhets- og reportasjestoff som hjelp til å avgjøre valget av stemmeseddel. Det lå an til å bli et thrillervalg, men endte med solid seier til Sp-ordfører Ivar Vigdenes.

  Norfakta gjorde i januar 2015 en meningsmåling som viste at hele 75 % av de spurte mener Stjørdalens Blad er først og best på stoff fra Stjørdal og Meråker. 70 % mener vi er gode på lokal kultur, 76 % prosent mener vi er gode på lokal sport og 58 % sier vi er gode på lokal debatt. 69 % mener Stjørdalens Blad har mye småstoff fra Stjørdal og Meråker.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Stjørdalens Blad er opptatt av fornyelse, slik at vi kan tilby det beste innholdet der leserne til en hver tid er.

  I tillegg til tre ukentlige utgaver av papiravisa, har vi daglige oppdateringer på nett og mobil. På disse plattformene skal vi være best på lokale nyheter og den lokale debatten. Vi har det siste året investert i et eget studio, og økt satsingen på levende bilder. Vår innsats evalueres på daglige morgenmøter og på seminarer, der både journalistikk og etikk er tema.   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vi har i 2015 ikke hatt konflikt med leserne om saker som har havnet i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

  Legg til i min rapport