Altaposten

Mediehuset Altaposten består av dagsavisen Altaposten (Alta, Kautokeino og Loppa), TV Nord (Vest-Finnmark) og Radio Alta (Alta), www.altaposten.no, i tillegg til en informasjonskanal som formidler nyheter på flyplass og kjøpesenter. Det gir stor bredde i dekningen av området. I Alta er 95 prosent av innbyggerne innom minst en av plattformene i løpet av uka.

Andøyposten

Nyhetsmessig har året ikke vært preget av noen spesielle store hendelser, men har vært et år på jevne. Internt har det vært gjort en del omstilling. Redaksjonen har ikke fått endret sine rammevilkår i 2014. Det er fortsatt en utfordring å skaffe vikarer når det er behov for det. Det er vanskelig å vurdere sitt eget omdømme: Opplaget økte både i 2013 og 2014. Andøyposten ga for første gang ut et større magasin som vedlegg til avisen. Det kom ut 18. oktober med tittelen «Fremad Andøy».

Framtid i Nord

Framtid i Nord er en regional lokalavis som dekker den nordligste delen av Troms - samlet seks kommuner, og har som mål å være ledende i nyhetsformidler i alle kommunene. Regionen er preget av tre stammers møte, og av å ha stor fraflytting og liten næringsvekst. 2015 har vært utfordrende for Framtid i Nord, som for resten av mediebransjen, men vi lyktes også dette året å holde budsjett og å skape overskudd.

Harstad Tidende - en kritisk medspiller i Harstadregionen

Harstad Tidende

Harstad Tidende Harstad Tidende er den viktigste leverandøren av nyheter og informasjon i harstadregionen – og den sentrale arenaen for diskusjon og ordskifte. Harstad Tidende skal gi leserne relevant informasjon, inspirasjon og irritasjon, og på den måten være den institusjonen som gir befolkningen identitet. Man skal ikke føle seg som et fullverdig medlem av lokalsamfunnet uten å lese Harstad Tidende. Harstad Tidende: En kritisk medspiller!

iTromsø

iTromsø finnes både på papir, desktop, tablet og mobil, og er den nest største avisa i Tromsø-området. Husstandsdekningen på papir er for tiden rundt 18%, mens iTromsø digitalt nådde ut til rundt 45.000 unike brukere per dag ved årets slutt.

SortlandsAvisa og VOL

VOL er regionens desidert største nettavis. Er noe interessant for Vesterålen er det interessant for VOL. SortlandsAvisa skal fortelle deg det du trenger å vite om hva som skjer og debatteres i Sortland kommune.

Vesteraalens Avis

2015 var nok et utfordrende år for Vesteraalens Avis. Heller ikke dette året klarte vi å drive uten endringer på personalsiden. Markedsavdelingen ble nedbemannet med en stilling etter første halvår, og i andre halvår sa en av våre journalister opp sin jobb. I skrivende stund er denne journalisten ikke erstattet, men avisen har fått en vikar fram til 30/7-2016. I tillegg har avisen hatt utfordringer i andre halvår knyttet til frafallet fra regiondirektør Rolf Olsen. Samlet synes jeg likevel at 2015 ble et godt år for Vesteraalens Avis. Opplaget har holdt seg, vi er blitt flinkere til å levere til Vol har blitt mer offensive å bruke sosiale medier. Mye tid går med til å lage avisen. Redaktøren har derfor et håp om at 2016 blir et år der vi bruker mer tid på journalistikk, og mindre tid på å legge puslespill i Indesign. Hovedpunktene: Vesteraalens Avis har også i 2015 vært preget av personellmessige endringer, men har lyktes med å beholde leserne, både som betalende abonnenter i ulike format og som en stødig leverandør til Vol.no. I tillegg fikk avisen et finansielt brukbart år.