Framtid i Nord

Framtid i Nord er en regional lokalavis som dekker den nordligste delen av Troms - samlet seks kommuner, og har som mål å være ledende i nyhetsformidler i alle kommunene. Regionen er preget av tre stammers møte, og av å ha stor fraflytting og liten næringsvekst. 2015 har vært utfordrende for Framtid i Nord, som for resten av mediebransjen, men vi lyktes også dette året å holde budsjett og å skape overskudd.

Fakta
Samlet opplag 3371
Utgiversted Storslett (Nordreisa kommune)
Ansvarlig redaktør Kjetil Nielsen Skog (44)
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Storfjord (Nord-Troms)
Kommer ut tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
10000
Daglige brukere på nett
7000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3100
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 103
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 450
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 520

  Mål og prioriteringer

  Å være ledende nyhetsformidler og historieforteller i Nord-Troms, og slik bli næringslivets foretrukne ropert for salg av varer og tjenester.

  Den lille bygda Storvik i Nordreisa er flinke på barneproduksjon. De har på ett vis knekt koden :-). Denne saka var på trykk hos oss 26. mai 2015. Saka kom inn som et tips fra en bestemor i bygda.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Den største saka i 2015 er utvilsomt raset i Sørkjosen i mai. natt til søndag gikk det et gigantisk, undersjøisk skred som dro med seg ei hel strandlinje, inkludert deler av E6 og store deler av havna i Sørkjosen, en forstad til regionssenteret Storslett. Dette medførte at E6 var stengt i flere dager, og at Norge i så måte var delt av. Vi dekket hendelse i alle faser, både hendelsesfasen gjennom å være på plass på natta og ta bilder og film, viderebringe leservideoer og historier, samt gjenforteller opplevelsene.

  Da det gikk ras over E6 i Storfjord, 25. juli, ble hovedferdselsåra i regionen - og Nord-Norge - igjen brutt. Vi dekket saka godt den helga det pågikk, men dette var en typisk god nettsak, og den viste for alvor betydningen og kontrastene mellom nett og papir. Da papiravisa var ute, tirsdag morgen, var det meste i orden igjen.
  I neste fase dekket vi oppryddinga og reaksjonene i området, samt alle konsekvensene stengt vei medførte. Vi satte også hendelsen opp mot Sokkelvisraset i 1959, nabobygda til Sørkjosen, der flere mennesker mistet livet som følge av et undersjøisk leirskred som tok deler av bygda med ut i havet. Her fikk vi en sterk video.


  I etterkant har vi også fulgt den kritiske debatten, og jakten på årsaken. Det bygges tunnel i fjellet ved rasstedet og massene var lagt ut i havna. Mange mente dette måtte ha en medvirkende årsak. Vi har også søkt å finne de som må betale for opprydding og gjenoppbygging.

  Saka er et tydelig eksempel på vår rolle. Rapportøren, historiefortelleren og kritikeren.

  Den er også et godt eksempel på vår rolle ihht. formålet i PM. Vi er på lag når det smeller og folk har behov for informasjon. Vi er der som arena for å få fortalt historien og til det historiske biblioteket. Og vi er kritiske på vegne av befolkningen, lokale politikere og de som stiller kritiske spørsmål.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Vi kåret som vanlig årets idrettsnavn, og i fjor ble dette kickbokseren Kristin Vollstad, som tok sølv i VM i 2015!

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi evaluerer produktene daglig. Vi er åpne på intern kritikk. Journalistene har muligheten for å ta kurs via NJ/IJ. Vi presses daglig i konkurransen av særlig Nordlys, men også av NRK Troms og VG. Dette er sunt og bra for oss, og ikke minst mediemangfoldet.

  Vi erkjenner at vi må løfte oss i næringssegmentet. Der har vi en vei å gå. I tillegg trenger vi å bli enda bedre på de helt nære sakene, de som kan være litt mer krevende å finne og å gjøre, men som skaper de virkelig viktige historiene.

   Historien om Jørgen Fredriksen og hans foreldres kamp for skoleskyss og skoletilbud er en sak vi er stolte av når vi ser tilbake på 2015. Den viser at vi makter å gjøre de nære, viktige sakene også. Dette er imidlertid et område vi gjerne vil bli enda bedre på.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Framtid i Nord er dømt en gang i PFU i 2015. Årsaken var en feil gjort i produksjonen som gjorde at en uttalelse fra en politiker fikk helt motsatt betydning. FiN mente å ha vært raske nok med å rette opp, men PFU var ikke av samme oppfatning. Utvalget mente tabben var for alvorlig og at den burde vært oppdaget tidligere. I tillegg mente PFU at man ikke hadde rettet og beklaget den tydelig nok. FiN tar dette til etterrettning og trykket selvsagt hele dommen på lik plass med der feilen skjedde. FiN har også beklaget til den aktuelle politikeren og det er skværet opp mellom partene i ettertid

  Legg til i min rapport

  For Framtid i Nord

   

  Kjetil Nielsen Skog

  redaktør

  Legg til i min rapport