SortlandsAvisa og VOL

VOL er regionens desidert største nettavis. Er noe interessant for Vesterålen er det interessant for VOL. SortlandsAvisa skal fortelle deg det du trenger å vite om hva som skjer og debatteres i Sortland kommune.

Fakta
Samlet opplag 1275
Utgiversted Sortland
Ansvarlig redaktør Thor Anders Angelsen
Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy og Lødingen
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
6000
Daglige brukere på nett
14000
Daglige brukere på mobil
7000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2244
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 51
 • Antall kommentarer
 • 20
 • Antall innlegg på nett
 • 800
 • Refuserte innlegg på nett
 • 40
 • Antall kronikker
 • 7
 • Antall leserinnlegg
 • 31

  Samarbeidsavisene

  VOL og SortlandsAvisa har felles redaksjon. Det er bakgrunnen for at vi har et felles bidrag til den redaksjonelle årsrapporten.

  MÅL OG PRIORITERINGER: VOL skal være det foretrukne nyhetsmediet for vesterålinger.

  VOL er allerede det foretrukne nettmediet i Vesterålen, med klar margin. Med de endringene som er i mediene i dag, med et skifte fra papir til nett, er det viktig for oss å opprettholde denne posisjonen.

  SortlandsAvisa er en ukeavis som har et langt lavere

  SAMFUNNSROLLEN: En foretrukket nyhetsleverandør er en relevant nyhetsleverandør. Vår oppgave er å fortelle historier som vesterålinger ønsker å vite mer om, saker som opplyser og avslører er spesielt viktige å bringe fram i dagen. VOL er også den viktigste leverandøren av hendelser i Vesterålen. Gjennom å være dyktige og raske med de viktigste hendelsene, er vi en viktig kilde til sanntidsinformasjon for regionen. 

  Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2015 gjennom flere saker, gjennom å opptre som "kritisk medspiller" i flere sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland. 

  Konsernet har en formålsparagraf om «å være talerør for - og kritisk medspiller til - en positiv utvikling lokalt og regionalt».

  Et godt eksempel på at vi har oppfylt formålet er sakene vi har skrevet om byutvikling på Sortland i 2015. Sakene våre har skapt stor debatt i lokalsamfunnet og i Vesterålen forøvrig, med en rekke leserinnlegg og aksjoner for å skape et bysentrum vi trives i. Byutvikling ble således også en valgkampsak.

  PRISER: SortlandsAvisa har delt ut pris til Årets Sortlending. Samtidig har vi holdt de sedvanlige utdelinger av julestjerne til noen i Vesterålen som fortjener en oppmerksomhet.

  "Årets Fæsteråling" ble bandet Trinity. De fikk spille på festivalen Fæsterålen, samt en egen musikkvideo laget av et produksjonsselskap. Konkurransen var arrangert av VOL.

  FAGLIG UTVIKLING: VOL og SA har gjort tiltak for å bedre det journalistiske produktet og å utvikle hver enkelt journalist. Bedriften deltar på et stort prosjekt rettet mot organisasjonslivet, i regi av Landslaget for lokalaviser. Forbedret digital fortellerteknikk er en sentral del av det faglige utbyttet. Redaksjonen har også hatt kurset "Når det smeller" med nyhetsredaktør i iTromsø Trond Haakensen. Slik drar vi nytte av spisskompetanse internt i konsernet.

  ETIKK: "Vår penn er skarp, men ikke giftig" har vært et valgspråk i redaksjonen gjennom flere år. Målet er å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som man i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk. Gjennom faglig tenking skal vi tidlig identifisere etiske problemstillinger og håndtere dem. Også i 2015 har VOL vært klaget inn for PFU av noen følte seg urettmessig behandlet, men heller ikke dette året har det endt med kritikk.

  Årsaken til at vi ble innmeldt i 2015 var en annonsetekst som var for lik en redaksjonell sak i SortlandsAvisa. Klageren hadde helt riktig observert at annonseteksten ikke var merket som annonsetekst. Svikt i våre rutiner førte til at vi i påfølgende avis beklaget at avisen ikke overholdt det presseetiske regelverket. Klageren godtok beklagelsen og saken ble trukket fra PFU.

  Legg til i min rapport

  Om vesteralen Online

  VOL skal være Vesterålens største medie på de store og viktige nyhetene.

  Vi skal være først ute når det skjer. VOLs dekningsområde er Vesterålen. Nettavisen skal derfor ha et regionsperspektiv med mulighet for å se ut over egne grenser når det er fornuftig.

  VOL har et redaksjonelt samarbeid med SortlandsAvisa, Vesteraalens Avis og Andøyposten. Samarbeidet gir oss mulighet til å ta en superlokal rolle når det høver seg. Slik forsøker vi å få en miks av lokalt og regionalt stoff.

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Sortland og kun Sortland

  SortlandsAvisa skal gi deg de gode reportasjene, intervjuene og portrettene – de gode møter med menneskene.

  Løpende nyheter tar samarbeidsavisa VOL seg av, men når det høver versjonerer vi saker og tar dem videre til papir. I SortlandsAvisa kjører vi da gjerne større reportasjer over flere sider.

  SortlandsAvisas målgruppe er alle som bor i Sortland kommune eller er interessert i hva som skjer her.

  SortlandsAvisa og VOL er organisert i to forskjellige selskaper, men i hverdagen jobber de sju redaksjonelle arbeiderne i én redaksjon. Vi har folk på jobb fra 06.30 til 21.00 på hverdager og 12.00-21.00 i helgene.

  Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2016 gjennom flere saker, gjennom å opptre som "kritisk medspiller" i sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland. Prosessen rundt byplanen i Sortland, samt en betydelig valgdekning i forkant og etterkant av valgdagen er et godt eksempel.

  Legg til i min rapport