Åndalsnes Avis

Kommunevalget er begivenheten som i størst grad har preget Åndalsnes Avis i 2015. Et uvanlig og dramatisk oppgjør etter at valgresultatet var klart, gjorde at mediehusets plattformer gjennom hele høsten var arena for både nyheter, leserinnlegg, kommentarer, lederartikler og leserkommentarer. Og avisa havnet også midt i kryssilden.

Driva

Driva er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. Avisa ble etablert i oktober 1971 av Einar Sæter som var redaktør for avisa fram til 1988. Det er 9,5 årsverk i avisa fordelt på 3 årsverk i marked/kundesenter og 6,5 årsverk i redaksjonen. Sommeren 2015 endret vi utgiverfrekvens fra tre til to dager i uka. Hovedkontoret er på Sunndalsøra. Vi har lokalkontor i Surnadal med tre redaksjonelle medarbeidere.

Dølen

Frå 1. oktober 2015 tok Bjørn Kjellsson Sletten over som redaktør og dagleg leiar etter å ha vore konstituert sidan august 2014. Samstundes vart Tor Larsen tilsett som redaksjonssekretær. Dølen tilsette ny journalist, Guro Vollen, i mars 2015.

Vikebladet Vestposten

Vikebladet Vestposten kjem ut i Ulsteinvik og dekkjer kommunane Hareid og Ulstein. På nett dekkjer vi også viktig nyhende i kommunane Herøy og Sande. Vikebladet vart starta i Ulsteinvik i 1929, og slått saman med Vestposten på Hareid i 1989. Namnet vart frå då av Vikebladet Vestposten . Frå år 2000 har vi kome ut med nettavisa vikebladet.no. Vi hadde i 2015 eit snitt på 17.548 unike brukarar pr. veke på nett og 15.363 på mobil. I redaksjonen hadde vi stort fokus på å vere først ute med nyhende på nett, samtidig som papir og nett skal vere ulike.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende var 105 år i 2015. Lokalavisa som dekker delvis fem kommunar i ytre Nordfjord har ein veldig sterk posisjon både på papir og på nett. I mai 2015 endra vi frekvens på papirutgåva/e-avisa frå tre til to dagar i veka, og gjorde ein del grep for å å få endå sterkare digitalt fokus. Samstundes endra vi papiravisa og lagar meir reportasjar og personsaker.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2015 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. 1,9 årsverk typografar fordelt på tre personar står for annonseproduksjon, ferdiggjering av redaksjonelle sider og sending til trykkeri. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling,såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1000 ab. Nå er Fjuken inne i sitt 28. år, har sjølveigd avishus, eitt avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3700 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

Møre-Nytt

Møre-Nytt held til Ørsta, og dekkjer Ørsta og Volda kommunar. Møre-Nytt vart etablert i 1935 med papiravis, og kom med nettavis hausten 2011. Det var ei av dei fyrste betalingsavisene for nett i landet. I mars 2014 avvikla vi ordninga med betalt innhald, og nettavisa vart gratis. 2015 vart prega av mykje produktutvikling, og der vi særleg hadde eit lyft på nett.

Romsdals Budstikke

For Romsdals Budstikke har 2015 vært et år preget av omstilling. Redaksjonen gjennomførte en nedbemanning på tre årsverk. Samtidig satset vi mer på betalt digitalt innhold. I tillegg gjennomførte vi flere redaksjonelle satstinger.

Sunnmøringen

Sunnmøringen kom første gong ut på Stranda 16. mai 1946. Avisa dekkjer først og fremst Geiranger, Hellesylt/Sunnylven, Liabygda og Stranda. Trass i ei stadig større vektlegging av nettavisa, er den redaksjonelle staben på same storleik som då Sunnmøringen berre var ei papiravis: To journalistar og ein redaktør/dagleg leiar. Sidan marknadskonsulenten, som også produserte annonser, slutta i desember 2014, har desse tenestene vore kjøpt i høvesvis Sunnmørsposten og Fjordingen. Sunnmøringen har frå årsskiftet 2014/2015 berre hatt tre tilsette. Medan papiropplaget har gått ned, er det fleire digitale abonnement. Nettsida har i 2015 hatt ein auke på kring 80 prosent talet på unike brukarar og sidevisningar samanlikna med året før. Mobil er no den klart største eininga.

Sunnmørsposten

Sunnmørsposten er det største mediehuset mellom Bergen og Trondheim. 2015 var i stor grad preget av kommune- og fylkestingsvalget. Sunnmørsposten prøvde ut ny digital tjeneste; #kandulove, i samarbeid med flere lokalaviser. I tillegg satset vi på folkemøter, valgdueller og direktesendinger på web-tv for å skape interesse rundt lokalvalget. I redaksjonen er vi opptatt av å utforske nye digitale verktøy for å utvikle god journalistikk, både når det gjelder tempo og dybde.

Vigga

Lokalavisa Vigga startet opp i 1987, som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for sine lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre. Ved årsslutt 2015 har Guro Vollen sagt opp sin stilling for å fortsette arbeidet i Dølen. Vi lyste da ut 60 prosent stilling som journalist ved årsslutt, en reduksjon på 0,2 årsverk i stillingen. I januar 2015 ansette vi Katrine Stensland som har vært vikar for Vollen, og med det er vi seks driftige damer på huset.

Fjordabladet

I juni 1874 kom Fjordenes Blad, seinare Fjordabladet (1920), ut med sitt første nummer. Fjordabladet er den eldste avisa i Sogn og Fjordane. Avisa har heilt sidan den kom ut med første utgåve, bortsett frå ein periode under andre verdskrig (1941 til 1945), kome ut. Fram til juni 2015 hadde Sunnmørsposten 44 prosent av aksjane i Fjordtrykk, eigarselskapet av Fjordabaldet. Etter juni 2015 har Sunnmørsposten 57 prosent av aksjane i eigarselskapet, og er med det blitt ein majoritetseigar. I dag har Fjordabladet 25458 abonnentar på papir og rundt 80 på e-avis. I tillegg har avisa ei nettside, fjordabladet.no og mobilløysing som blir oppdatert. Primærområdet for avisa er Eid kommune. I tillegg har avisa abonnentar i Vågsøy, Selje, Bremanger, Hornindal og Stryn. 16,9 prosent av dei betalande abonnentane bur utanfor Sogn og Fjordane.