Åndalsnes Avis

Kommunevalget er begivenheten som i størst grad har preget Åndalsnes Avis i 2015. Et uvanlig og dramatisk oppgjør etter at valgresultatet var klart, gjorde at mediehusets plattformer gjennom hele høsten var arena for både nyheter, leserinnlegg, kommentarer, lederartikler og leserkommentarer. Og avisa havnet også midt i kryssilden.

Fakta
Samlet opplag 3452
Utgiversted Åndalsnes i Rauma kommune
Ansvarlig redaktør Per-Kristian Bratteng
Rauma kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag.
Daglige lesere totalt
8000
Daglige brukere på nett
3000
Daglige brukere på mobil
2000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2582
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 59
 • Antall kommentarer
 • 32
 • Antall innlegg på nett
 • 2500
 • Refuserte innlegg på nett
 • 100
 • Antall gjestekommentarer
 • 8
 • Antall leserinnlegg
 • 450

  Mål og prioriteringer

  Vår ambisjon er at vi hver dag skal vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.
  Ettersom det bare er 4,5 årsverk i redaksjonen fordelt på fem personer, er ambisjonene høge. Vi mener vi ganske ofte klarer å strekke oss til å være ledende på nyheter fra vår kommune; å være først og tettest på. Men våre rammebetingelser i forhold til konkurrentene gjør at det er en meget krevende ambisjon og at vi av og til kommer bakpå.

  Vi er for få ansatte til å ha ordinære kveldsvakter – alle har arbeidstid på dag (vi har deadline for papiravisa klokka 16.00). Dekning av begivenheter på kveldstid skjer ofte gjennom forskyving av arbeidstid, eller ved at vi benytter frilansere. Våre konkurrenter har bemannede redaksjoner mellom klokka 07 og 23

  • Med alle fem redaksjonelle medarbeidere i helgevaktturnus, er vi sårbare når turnusfridager skal tas ut.
  • Det er krevende i kombinasjon med uttak av ferier, sjukdom og kurs/møtevirksomhet
  • Tre papirutgaver i uka og en ambisjon om ti daglige nettoppdateringer, gjør at det er lite rom for å arbeide med lange og dype graveprosjekter og å bomme på saker.

  Eksempel på satsing:

  Vi la lista høgt også for dekninga av kommunevalget. Vi ønsket parallelt med løpende nyhetsdekning å gi leserne informasjon om hva partienes toppkandidater sto for og mente i aktuelle og viktige saker. Dette gjorde vi gjennom

  • 16 spørsmål og svar-intervju med de åtte toppkandidatene – presentert kun i papiravisa. Alle kandidatene ble presentert de samme spørsmålene og fikk samme plass. Partilista ble presentert samtidig
  • Vi laget video til nettet: Toppkandidatene fikk halvannet minutt til å fortelle hvorfor velgerne skulle stemme på dem
  • 13 dager før valgdagen arrangerte Åndalsnes Avis, sammen med det lokale utviklingsselskapet Nordveggen, et folkemøte med paneldebatt på Rauma kulturhus. Åndalsnes Avis’ ansvarlige redaktør ledet debatten. Det var første gang at mediehuset arrangerte folkemøte. Det ble «stinn brakke» med godt over 300 i salen, god stemning og mye god tilbakemelding for initiativ, gjennomføring og at vi var med på å bidra til å opplyse velgerne i forkant av kommunevalget. Møtet ble streamet direkte der over 600 var innom. Vi klarte å markere Åndalsnes Avis på en god måte

  Resultatet av kommunevalget endte med knappest mulig flertall, 14-13 i kommunestyret til de rødgrønne, og det var duket for Sp-ordfører. Men to dager etter valget, meldte en innvalgt Ap-representant seg ut av partiet og varslet at hun ville støtte de borgerlige. Dermed ble makta snudd, Høyre fikk ordføreren og de borgerlige tok alle sentrale poster i politikken.

  Dermed kokte det i Rauma-politikken. Mediehusets dekning ble gjenstand for både debatt, kritikk for slagside og påstander om at vi hauset opp situasjonen. Kritikken og påstandene mener vi både er uriktig og ufortjent. Og vår ambisjon om å være ledende på nyheter var ikke i tråd med ønsker fra politikere som ønsket ro om saken. Når det strammer seg til i nyhetsbildet, synes det som om fagre ønsker om en fri, kritisk og uavhengig presse bare er vage minner.

  Det er viktig å understreke at vi også har fått uvanlig mye ros for vår nyhetsdekning gjennom valgkampen, under- og etter valget.
  I forbindelse med vår dekning av valget ble avisa innklaget for PFU. Saken endte som forenklet saksbehandling og «ikke brudd på god presseskikk».

  Videotoppen:

  Ekstremhopp fra Romsdalshorn

  Magnhild ny ordfører

  Sunshine Superman

  Fjellflyging

  Se den flotte filmen fra Søre Klauva

  Årets ti mest leste saker:

  "Avkledt" i Ålesund, avskiltet i Romsdalen

  - Konfrontasjon mellom avdøde og siktede

  Bue fant pil i plena

  Til minne om Tobias

  99,9 % talt opp: Sosialistisk side vant

  Gutt forsøkt lokket inn i bil

  - Et velgerbedrag!

  Har meldt seg ut av Ap

  Mann (21) funnet død - mann (23) siktet

  Trodde han skulle få hele lasten over seg

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Polaris Media har formålsparagraf «å være talerør for - og kritisk medspiller til - en positiv utvikling lokalt og regionalt». Hvordan skal en lokalavis klare å leve opp til dette?

  Åndalsnes Avis har i tilknytning til sin logo hektet på ambisjonen «… på lag med Rauma». Dette kan oppfattes servilt. Men vi må legge til grunn at avisa skal opptre som en god venn gjør: Rose når det går bra, men også våge å kritisere når det er grunn til det.

  Da undertegnede tiltrådte 10. august, innførte vi en fast lederspalte i avisa. Mange lesere har gitt uttrykk for at de setter pris på at avisa våger å ta standpunkt til utfordringer i lokalsamfunnet. Det var nok uvant, både internt og ute blant leserne, at vi våget å si tydelig i fra. Men det halve året vi har holdt på har tydeliggjort avisas viktige rolle i lokalsamfunnet. Vi ser at lederspalten leses av mange brukere på nettet – flere dager har den vært mest lest. Den er gjenstand for kommentarer/debatt , likes og delinger på avisas Facebook-side. Og vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre lesere om at de setter pris på spalten.

  Noen eksempler:

  Vi har i lederen i etterkant av valget, og en representants overgang fra rødgrønn- til borgerlig side, stilt spørsmål ved om demokratiet fungerer.

  Vi har på lederplass spurt hvorfor lokalt politi skal bære våpen og sagt at det må være forskjell på Åndalsnes og Oslo – et tema som satte dagsorden med oppfølging av NRK Møre og Romsdal gjennom intervju med avisas redaktør og oppfølging med justispolitiske kommentarer.

  Vi har også brukt lederspalten til å mane til forsoning i etterkant av valget – at man legger stridighetene bak seg – og at man nå må bruke kreftene på politisk arbeid.

  Når vi både på nyhetsplass og i lederspalten velger å fortelle leserne at ordføreren har tatt kontakt med redaktøren i lokalavisa med ønske om at avisa ikke er til stede i formannskapsmøtet når budsjettet skal behandles, blir det naturligvis reaksjoner. Men vi gjør også det fordi vi er «… på lag med Rauma» og vil Raumas beste. Skal vi ha et velfungerende demokrati, kan vi ikke akseptere ønsker om at et politisk organ skal få arbeide i fred for offentligheten.

  Vi bestemte oss i år for ikke å trykke skattelistene da disse ble offentliggjort – selv om vi ser stor verdi av åpenhet rundt tallene.

  Tallene vi får fra Skatteetaten gir ikke et korrekt bilde av den personlige økonomien til innbyggerne i kommunen. Tallene kan oppfattes mer villedende enn veiledende. Vi fikk ingen negative reaksjoner fra leserne på at vi ikke trykket listene.

  Vi er både kritisk talerør og en medspiller til Rauma kommunes ambisiøse og konkrete mål om en folketallsvekst på 400 personer innen 2025. Foruten løpende nyhetsdekning av utviklingen, har vi og en egen spalte i lørdagsavisa «Sett fra innsida» der vi presenterer nyinnflyttere til kommunen.

  Gjennom å trekke fram barn og unge i en spalte vi kaller «Ung og ivrig» er vi med på å skape identitet og tilhørighet til Rauma som en god kommune å vokse opp i.

  Priser:

  Åndalsnes Avis deler hvert år ut Raumastatuetten i samarbeid med Romsdalsmartnaen. I år gikk prisen til en ung alpinist; Isak Staurset fra Åndalsnes.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Kurs og kompetanseheving:

  • En av medarbeiderne har deltatt på IJ-kurs i «Hverdagsportrett»
  • Det har vært gjennomført intern kompetanseheving på nettjournalistikk og nye medier

  Egen evaluering av jobben vi gjør:

  Løpende evaluering av nettavis og papirprodukt skjer gjennom daglige redaksjonsmøter. At vi er en liten redaksjon og sitter i åpent kontorlandskap bidrar til at det daglig er etiske-/journalistfaglige diskusjoner i våre lokaler som mediehusets medarbeidere deltar i.

  Etikk:

  Åndalsnes Avis ble i juni innklaget for PFU (sak 183-15) for dekningen av en trafikkulykke, der en person omkom. På avisas nettside ble det to timer etter ulykken publisert et bilde som gjorde at en av de pårørende «fikk stadfestet at det var hans far som hadde forulykket.» PFU skriver: «Det er altså bildets innhold publisert på det gitte tidspunktet som innebærer at Åndalsnes Avis har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.6.» Avisa hadde brutt god presseskikk.

  Åndalsnes Avis ble i november innklaget for PFU av ordføreren i Rauma, som mente at han hadde samtidig imøtegåelsesrett til påstander rettet mot ham fra en lokalpolitiker. Saka ble behandlet i PFU i januar 2016 som fulgte sekretariatets forslag om forenklet saksbehandling og konklusjon om at Åndalsnes Avis ikke hadde brutt god presseskikk.

   

  Åndalsnes 9. februar 2016

  Per-Kristian Bratteng, ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport