Inderøyningen

2015 var et normalt godt driftsår for Inderøyningen. Ingen helt store saker preget nyhetsbildet, men lokalavisa har som vanlig fulgt stort og smått i inderøysamfunnet gjennom året. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. Det var også i fjor relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. Som nevnt i tidligere redaksjonelle rapporter er det ikke lett selv å vurdere eget omdømme, men tilbakemeldinger tyder på at både lesere og annonsører er fornøyde med avisen.

Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Steinkjer-Avisa

2015 ble et godt år for Steinkjer-Avisa, redaksjonelt og markedsmessig, med et pent økonomisk overskudd. På LLAs landsmøte i Trondheim fikk vi hederlig omtale for vår vervekampanje året før, der vi spanderte hjemme-hos-konserter for enkelte av våre abonnenter, etter loddtrekning. Avisas egen blues- og poesiduo sto bak konsertene . En egen torgkonsert – og to andre arrangementer var også en del av denne kampanjen, som altså ble lagt merke til. I 2015 har vi ikke hatt lignende arrangementer, men avisa har vært synlig og aktiv i forbindelse med utearrangementene Kaffeslabberaset og Steinkjermartnan.

Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. Det innebærer at vi gjennom snart 100 år har skapt en posisjon som det som binder Namdalen sammen. Denne posisjonen er vi stolte av, men det innebærer også et stort ansvar, som vi forsøker å forvalte etter beste evne hver dag. I 2015 har vårt hovedfokus vært å digitalisere alt vårt innhold, og skape en innlogget, digital relasjon til alle våre faste lesere. Vi har lyktes med å få våre lesere med oss inn i de mulighetene som det gir. I tillegg har vi iverksatt store omstillinger som følge av den nye mediehverdagen, og fått nye eiere i form av Trønder-Avisa AS.

Trønder-Avisa

2015 ble året da den europeiske flyktningkrisen nådde Nord-Trøndelag. Båtflyktninger fra Middelhavet og «sykkelflyktninger» fra Storskog ble en del av mange lokalsamfunn. Dette har preget journalistikken i Trønder-Avisa i betydelig grad – særlig i andre halvår. Vi har også sett at dette har påvirket den offentlige debatten - ikke minst i sosiale medier, men også på våre digitalutgaver. Mot slutten av året kom Trøndelagsutredningen og det ble avdekket at det er flertall i fylkestinget i Nord-Trøndelag for å gjennomføre sammenslåing av de to fylkene uten å spørre folket til råds. Dette har ført til en opphetet politisk debatt om fylkets framtidige rolle med stort engasjement fra både politikere, næringsaktører, organisasjoner og politikere.

Lokalavisa Verran- Namdalseid