Inderøyningen

2015 var et normalt godt driftsår for Inderøyningen. Ingen helt store saker preget nyhetsbildet, men lokalavisa har som vanlig fulgt stort og smått i inderøysamfunnet gjennom året. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. Det var også i fjor relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. Som nevnt i tidligere redaksjonelle rapporter er det ikke lett selv å vurdere eget omdømme, men tilbakemeldinger tyder på at både lesere og annonsører er fornøyde med avisen.

Fakta
Samlet opplag 2027
Utgiversted Straumen
Ansvarlig redaktør Stig Leinan (62)
Inderøy kommune
Kommer ut Fredag
Daglige lesere totalt
5000
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1016
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 76
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 100

  Mål og prioriteringer

  I 2013 fikk avisa utarbeidet en strategiplan der blant annet Inderøyningens verdigrunnlag ble understreket. Det ga oss en positiv medvind også inn i fjoråret.

  I planen heter det at «Inderøyningen skal være ei fri og uavhengig lokalavis med Inderøy kommune som dekningsområde og primært nedslagsfelt. Det skal være en høyt prioritert målsetting at alle fem grender i kommunen er stoffmessig dekt i hver utgave. Avisa skal være lokalsamfunnets lim og lupe. Den skal være bygdas talerør og samlende identifikasjonsobjekt, og skal fortelle hva som foregår i lokalsamfunnet. Dessuten skal spaltene være åpne for alle som ønsker å komme til, innenfor lovens og presse-etikkens rammer».

  I arbeidet med strategiplanen ble avisas redaksjonelle visjoner løftet fram. Her heter det at «Inderøyningen skal ha en positiv grunntone, men sette fingeren på kritikkverdige forhold i lokalsamfunnet og at den skal framstå som relevant for alle inderøyninger, enten de bor i Inderøy, eller har hjertet sitt i kommunen.» Ellers er visjonen at «Inderøyningen skal være Inderøy sin stemme i storsamfunnet, den skal profilere at vi er «best i lag» – både internt i bedriften og sammen med Inderøy-samfunnet og den skal løfte fram hele Inderøy, både geografisk, næringsmessig og kulturelt.» På markedssiden er visjonen at «Inderøyningen skal ha en økonomi som gir avisa handlefrihet, og har som målsetting å drive forretningsmessig lønnsomt med egen drift og at avisa skal være det primære valgt for annonsører i Inderøy.»

  For oss ansatte i Inderøyningen var arbeidet med strategiplanen nyttig og vi så resultater av dette i fjor. Kreativiteten var stor og de ansatte «dro i samme retning». Vi mener at dette under fjoråret ga oss inspirasjon og motivasjon til videreutvikling av avisen.

  I november dro ansatte, pluss styreleder, til København. Blant det som sto på programmet var workshop og lagbygging.

   

  En målsetting for Inderøyningen i 2015 var økt annonsemengde både i kroner og volum. Det klarte vi ikke helt. Vi nådde budsjett, men resultatet ble ikke like bra som i 2013. Det er vi ikke fornøyde med. En grunn til det er at vi hadde høyere utgifter. Målsettingen for 2016 er at resultatet skal bli minst like bra som for to år siden. I dette ligger det av vi gyver løs på 2016 med stor optimisme.

   

  Også i 2015 hadde vi bestemt oss for at vi skulle bli enda bedre på å finne fram saker som setter dagsorden i lokalsamfunnet. Her har vi bare delvis lykkes. I likhet med tidligere år har vi ikke vært flinke nok til å levere notiser og småstoff, og vi ser at vi litt for ofte tillater at artiklene blir for lange. Her hadde vi håpet vi at en gjennomgående og mer restriktiv bruk av malstyring skulle bidra til kortere og mer strukturerte artikler. Skjedde det? Svaret er et ubetinget tja. . .

  Inderøyningen kommer ut en gang per uke, og det preger naturlig nok innholdet i avisa. Vi er ei reportasjeavis. Den som forventer at vi skal konkurrere med dagsavisene på «brann- og politistoff», blir skuffet. Selvsagt skal Inderøyningen være ei aktuell avis som bringer nyheter, men vi må likevel være ærlige og innrømme at featurestoffet preger våre utgaver i like stor grad som det reine nyhetsstoffet.

  Vi hadde mål om å få flere abonnenter i fjor enn vi hadde i 2014. Det greide vi ikke. Tallene viser at vi ved utgangen av 2014 hadde … færre abonnenter enn avisa hadde året før. Selv om vi har en nedgang, så er den marginal. Inderøyningen har fortsatt over 2000 i opplag. Det har i mange år vært ei målsetting for avisa å ha et godkjent opplag på 2000. Det skal avisa også ha i fortsettelsen. Målsettingen er klar: Vi i Inderøyningen skal utvikle et så godt avisprodukt at vi skal øke abonnementstallet sammenlignet med fjoråret. Det er tøft i ei tid da papiraviser mister abonnenter, men vi verken kan eller vil la oss prege av det. I stedet vil vi gå offensivt til verks og satse på vekst.  

  Legg til i min rapport

  Produksjon / produktutvikling

  Også i 2015 laget vi sommeravisa «Sommer i Inderøy». Avisa distribueres i et opplag på knappe 70.000 eksemplarer. Vi ga også ut ei valgavis.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Inderøyningen har som målsetting at avisa skal være etterrettelig og den viktigste debattarenaen for lokale saker. Vi mener at vi har klart å innfri denne oppgaven.

  Terskelen for å slippe til i våre spalter skal være lavere hos oss enn hos, eksempelvis, Trønder-Avisa. Vi skal bry oss om de små sakene samtidig som vi skal bruke tid og ressurser på større saker. I Inderøyningen skal, eksempelvis, den lokale 4H-klubben gis plass på linje med mat- og landbruksministerens besøk i kommunen.

  I 2014 var det én enkelt sak som satte sitt preg på engasjementet blant inderøyningene. Det var kommunestyrevalget. Dette avspeiles da også i mengden leserinnlegg som avisa hadde. I snitt brakte vi i fjor god og vel to leserinnlegg per avis.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2015 hadde ikke Inderøyningen tilbud om journalistfaglig utvikling for sine ansatte.

  Vår største utfordring faglig blir også i 2016 å ha tid og ressurser til å sette oss grundig inn i «tyngre» saker.

  I likhet med ansatte i andre aviser opplever journalister og annonsekonsulent i Inderøyningen produksjonspresset som rimelig tøft.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  PFU-klager: Ingen.

  – Stig Leinan,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport