Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. Det innebærer at vi gjennom snart 100 år har skapt en posisjon som det som binder Namdalen sammen. Denne posisjonen er vi stolte av, men det innebærer også et stort ansvar, som vi forsøker å forvalte etter beste evne hver dag. I 2015 har vårt hovedfokus vært å digitalisere alt vårt innhold, og skape en innlogget, digital relasjon til alle våre faste lesere. Vi har lyktes med å få våre lesere med oss inn i de mulighetene som det gir. I tillegg har vi iverksatt store omstillinger som følge av den nye mediehverdagen, og fått nye eiere i form av Trønder-Avisa AS.

Fakta
Samlet opplag 10090
Utgiversted Namsos
Ansvarlig redaktør Kim Riseth
Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal
Kommer ut Mandag – lørdag
Daglige lesere totalt
23000
Daglige brukere på nett
14000
Daglige brukere på mobil
8000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 9608
 • Redaksjonelle årsverk
 • 17
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 303
 • Antall kommentarer
 • 75
 • Antall innlegg på nett
 • 3000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 100
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall leserinnlegg
 • 900

  Mål og prioriteringer

  I 2015 har vår viktigste målsetting vært å digitalisere alt vårt innhold og tilby alle våre lesere løpende publisering av alt innhold på nett, i innlogget, betalt form. Det vil si at den redaksjonelle produksjonen i størst mulig grad skal gjøres på nyhetens og lesernes premisser, og ikke styres av papirtrykkpressa. Denne omleggingen fordrer også omstilling i forhold til hvordan vi tenker rundt våre redaksjonelle saker, hvordan de håndteres og publiseres. I tillegg skal vi ivareta vårt samfunnsoppdrag, som er å bidra til stolthet og utvikling i Namdalen, gjennom engasjert og kritisk journalistikk.

  Vi har i tillegg gjort en stor omstilling av produksjonen av papirproduktet, ved at vi ikke lenger har egen grafisk avdeling, men all sideproduksjon ferdigstilles i redaksjonen med malproduksjon. Papirproduktet har også gjennomgått en oppgradering med nye og moderniserte maler. Dette betyr at arbeidshverdagen for redaksjonelle medarbeidere blir mer sammensatt og komplisert, samtidig som kravene øker.

  Vi har i veldig stor grad lyktes med å få våre lesere med på denne omstillingen, og hadde ved utgangen av 2015 over 8.000 av våre rundt 10.000 abonnenter innlogget. Tilbakemeldingene på både innhold og presentasjon har vært svært gode, og vi mener vi har lyktes med å heve kvaliteten på både innhold og presentasjon av det vi gjør, både på nett og papir. Suksessfaktoren har vært stor grad av omstillingsevne og involvering fra alle medarbeidere. Fra høsten 2015 har vi opplevd økning i antall betalende abonnenter.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  2015 var preget av at det var et lokalvalgår, tradisjonelt ett av de viktigste områdene vi som avis dekker. Valget i 2015 var også preget av den forestående kommunereformen. Namdalsavisa hadde valget som en av sine redaksjonelle hovedsatsinger for 2015, og la ned mye ressurser i både planlegging og gjennomføring. Alle kommuner og en rekke problemstillinger i hver av dem ble bredt belyst på både nett og i papir.

  Vi tok i bruk nye debattløsninger for å engasjere lesere på nett, og deltok også som arrangør av en rekke valgdebatter, både på videregående skoler i samarbeid med fylkeskommunen, på et utendørs fabrikkområde sammen med næringslivet, og på folkemøter i samarbeid med NRK. Alle valgdebattene ble sendt direkte på våre nettsider. I tillegg gjennomførte vi en fem-timers direktesending på selve valgnatten, med innslag fra alle valgvakene forskjellige steder i Namdalen og lokal partilederdebatt når resultatet var klart. Dette ble gjennomført med minimalt med ressurser, men ble likevel innholdsmessig og seermessig en stor suksess. Her brukte vi erfaring fra utstrakt bruk av livesendinger fra tidligere, og dro også nyttig erfaring som er blitt overført til annen nyhetsdekning senere. 

  I forbindelse med produktutviklingen og lanseringen av en ny fredagsseksjon i januar 2015, introduserte Namdalsavisa fire faste spaltister, som er skribenter på høyt nasjonalt nivå med tilknytting til Namdalen. Dette har bidratt til stort engasjement, der en av kronikkene også ble årets mest leste sak på nett: Livet jeg ikke planla.

  I 2015 tok vi også en aktiv rolle i å markere de historiske hendelsene med bombingen av Namsos under andre verdenskrig, frigjøringsjubileet og 170-årsmarkeringen for Namsos som by. Dette ble gjort blant annet gjennom et historisk bildespill i samarbeid med en lokalhistoriker og fotograf, og en serie foredrag med inviterte foredragsholdere på nasjonalt nivå. Vi tok i bruk både video og digitale bildespill med bilder før og nå for å illustrere hendelsene og konsekvensene den gangen, og gjenskapte hele bombingen av Namsos minutt for minutt, akkurat slik det skjedde 70 år etter, ved hjelp av historisk materiale og moderne netteknologi.

  Foredraget med historier og bilder ble holdt i et tilfluktsrom i byfjellet. Total ble dette sett av over 2.000 mennesker.

  En av de mest krevende sakene i 2015, som også vakte nasjonal og internasjonal oppsikt, var publiseringen av en video av en voldshandling i Namsos sentrum, der en innvandrerungdom ble fulgt etter og slått av en gruppe ungdommer fra Namsos. Videoen og ungdommenes opptreden på den vakte svært sterke reaksjoner. Namdalsavisa valgte etter lengre tids overveielse å publisere videoen, men ikke før vi hadde vært i kontakt med de involverte partene. Flere journalister jobbet over lengre tid med saken og dens etterspill, og fikk etter hvert intervjuer både med offeret og flere av gjerningspersonene. Saken satte søkelys på hvordan videoer filmet med mobiltelefon spres i sosiale medier, og kan bidra til å forsterke mobbing og overgrep. Håndteringen av saken var krevende, da de involverte var svært unge. Selv om handlingene vakte stor avsky og utløste både sterke reaksjoner, en nasjonal debatt og demonstrasjonstog, var vi som lokalavis også nødt til å ta hensyn til at gjerningspersonene skal ha et liv i lokalsamfunnet etter at den nasjonale medieinteressen stilner.

  Likevel opplevde vi at vår dekning, selv i de tilfellene de ulike aktørene kunne oppleve det ubehagelig, ble respektert og forstått, og bidro til en økt mulighet for lærdom og forsoning.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Namdalsavisa har en årlig utdeling av priser for faglig utmerkelse, der det deles ut en pris for faglig innsats i hvert av årets fire kvartaler. I år tilfalt to av disse prisene redaksjonelle medarbeidere, Kjell Vidar Aune for historien om Caroline Lysberg, som overlevde 50 minutter under vann, og Pål Morten Skaret for arbeidet med voldsvideoen.

  Legg til i min rapport

  Årets mest leste saker

  Generelt kan vi si at blant de ti mest leste sakene er det flere som er lange lesesaker og historier som har krevd betydelige journalistiske ressurser.

  Legg til i min rapport

  Året i bilder

  Under følger et utvalg av bildene som preget året. Flere av blinkskuddene fra 2015 ser du på Namdalsavisa.no.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I Namdalsavisa deltar alle medarbeidere i daglig morgenmøte, der alle sider av produktet evalueres. Dette har vært spesielt viktig i 2015 i forbindelse med målsettingen om digitalisering av hele innholdet. Fokuset er hvilke saker som bidrar til dypere relasjon med våre lesere. Forbedringspotensial og etisk dilemma er en del av den daglige evalueringen. I NA gjennomføres det månedlige miniseminarer med faglig oppdatering. I tillegg gjennomføres et årlig strategiseminar med alle medarbeidere. Utgavesjef har ansvar for kvalitetssikring og løpende utvikling av det journalistiske håndverket, sammen med nyhetsredaktør. Digitalsjef har sammen med digitalansvarlig i redaksjonen ansvar for løpende oppdatering på nye verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg distribueres instruksjonsvideoer ved innføring av nye oppdateringer digitalt. NAs interne Facebook-side brukes hyppig til faglig utvikling, diskusjon og oppdatering.

  I 2015 har det vært nødvendig med omfattende opplæring og kursing i forbindelse med innføring av nye systemer.

  Legg til i min rapport

  Levende bilder

  NA satser mye på direktesendt video. I 2015 har vi hatt en rekke live-sendinger, selvfølgelig Tjeld-TV, som de siste årene har generert over en million visninger, valgsending, debatter, live fra Namsosmartnan og gjenskapingen av Prudence sin avskjedskonsert, 40 år etter, med legendariske Garth Hudson fra The Band.  I tillegg lanserte NA i 2015 Camp Revy – livesending fra revycampen under Revyfestivalen på Høylandet, og Jakta Live – direktestreaming en hel uke fra åpninga av elgjakta.

  Camp Revy ble en stor suksess med mange gjester innom, se en av kveldssendingene nedenfor.

  Leservideoer er ofte populære, men NA har også en omfattende egen videoproduksjon.

  NA ble med brødrene Eskil og Thomas Brøndbo på trimtur. Etter mange år med cola og potetgull har Eskil blitt motivert av lillebror til å legge om livsstilen. Videoen ble grunnlaget for det som nå er en egen web-TV-serie i samarbeid med NA – Brøndbo-TV.

  En annen Brøndbo-bror ble årets mest sette video: Se Bjarnes tunge klenodium.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Namdalsavisa ble i 2015 felt i PFU i forbindelse med publisering av en kronikk, der en rusmisbruker ble omtalt anonymt, uten bilde. Utvalget mente vedkommende ikke var tilstrekkelig anonymisert utenfor sin egen omgangskrets. Saken var grundig gjennomgått internt på forhånd, og vurdert av redaksjonsledelsen til å være tilstrekkelig anonymisert. Vi er derfor ikke enig i utvalgets konklusjon, men har tatt den til etterretning, og skjerpet graden av anonymisering.

  Dekningen av den såkalte voldsvideoen, som er omtalt ovenfor, medførte mange krevende etiske vurderinger, spesielt ettersom det her var snakk om unge mennesker. Det ble hele tiden ført en løpende dialog med de foresatte til de involverte aktørene. Namdalsavisa hadde tidlig tilgang på den rystende videoen, men valgte å ikke publisere før vi hadde fått gjort grundige undersøkelser av innholdet og foreholdt de for de involverte. Det førte til at flere av våre konkurrenter publiserte videoen før Namdalsavisa, til tross for at vi satt med samme eller mer omfattende materiale. Saken ble ett eksempel på hvordan mediehus på vurdere sitt eget publiseringsansvar, selv om det som i dette tilfellet var en video som var spredt i stort omfang på sosiale medier. Namdalsavisa har også måttet vise spesielle hensyn i senere omtale av saken, der gjentatt bruk av den samme videoen vil kunne medføre en stor ekstrabelastning for flere av de involverte.

  - Kim Riseth,
  Sjefredaktør/adm.direktør

  Legg til i min rapport