Trønder-Avisa

2015 ble året da den europeiske flyktningkrisen nådde Nord-Trøndelag. Båtflyktninger fra Middelhavet og «sykkelflyktninger» fra Storskog ble en del av mange lokalsamfunn. Dette har preget journalistikken i Trønder-Avisa i betydelig grad – særlig i andre halvår. Vi har også sett at dette har påvirket den offentlige debatten - ikke minst i sosiale medier, men også på våre digitalutgaver. Mot slutten av året kom Trøndelagsutredningen og det ble avdekket at det er flertall i fylkestinget i Nord-Trøndelag for å gjennomføre sammenslåing av de to fylkene uten å spørre folket til råds. Dette har ført til en opphetet politisk debatt om fylkets framtidige rolle med stort engasjement fra både politikere, næringsaktører, organisasjoner og politikere.

Fakta
Samlet opplag 19078
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør John Arne Moen (50)
Nord-Trøndelag
Kommer ut Mandag – lørdag
Daglige lesere totalt
54000
Daglige brukere på nett
35000
Daglige brukere på mobil
22000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 13726
 • Redaksjonelle årsverk
 • 40
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 420
 • Antall kommentarer
 • 340
 • Antall innlegg på nett
 • 10287
 • Refuserte innlegg på nett
 • 2057
 • Antall gjestekommentarer
 • 52
 • Antall leserinnlegg
 • 3000

  Da terroren rammet

  Året startet dramatisk med terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris. Ni ansatte i satiremagasinet og tre tilfeldig forbipasserende ble drept. Angrepene rystet pressefolk verden over og førte til fornyet debatt om bakgrunnen for angrepet: Trykkingen av tekst og bilder som av enkeltpersoner eller grupperinger oppleves krenkende. Angrepet førte blant annet til at Trønder-Avisas daværende sjefredaktør og politiske redaktør i fellesskap skrev en kommentar om temaet – hvor faksimiler fra flere førstesider fra Charlie Hebdo ble satt sammen til en illustrasjon. Redaksjonen registrerte ingen negative reaksjoner i bakkant av publiseringen, men trykkingen førte til debatt internt om den fysiske sikkerheten i redaksjonslokalene.

  Legg til i min rapport

  Flyktningekrisen

  2015 ble, som nevnt innledningsvis, året da flyktningkrisen i Europa for alvor også nådde Trøndelag. I løpet av kort tid ble det opprettet flere mottak for ulike grupper asylsøkere. Vi har sett at dette har utløst enormt engasjement på høyst ulike nivåer. Noen har valgt å dra til Middelhavsområdet som hjelpearbeidere, andre har startet innsamlingsaksjoner – mens atter andre har lansert aksjoner på sosiale medier mot at nordtrønderske lokalsamfunn skal ta imot asylsøkere. Det har vært en krevende balansegang å dekke nyhetsutviklingen på den ene siden, bidra til en mest mulig opplyst debatt på den andre og i tillegg forsøke å unngå at vår dekning bidrar til at ulike grupperinger settes opp mot hverandre i en slik grad at det utløser destruktive aksjoner. Vi har over år sett at debatten har en tendens til å bli ensrettet og slagordpreget. Dette vises blant annet i kommentarfeltene på nettutgaven knyttet til slike saker, hvor det fort går fra å være debatt til å bli ren sjikane. Dessverre har vi ofte måttet stenge kommentarfeltene og slette saker på vår Facebook-profil fordi vi vet at debatten i løpet av kort tid utarter seg.

  I tillegg til å dekke selve flyktning- og asyltilstrømningen, har vi laget en rekke saker som handler om integrering av nye grupper i det nordtrønderske samfunnet.

  Legg til i min rapport

  Flukten

  Trønder-Avisa observerte i sommer og høst hvordan flyktningkrisen eskalerte. Som regionavis skjønte vi at dette i stor grad også ville prege vår region. De flyktningene vi hadde sett på tv ville fort kunne søke beskyttelse og hjelp i Nord-Trøndelag.

  Krisen rykket stadig nærmere – og det ble klart at bølgene fra flyktningstrømmen ville slå tungt inn i Nord-Trøndelag. Vi ønsket å følge dette i nyhetsbildet lokalt. Samtidig var vi også opptatt av få skildret krisen fra Hellas – et av nordmenns favorittferieland som nå plutselig hadde blitt flyktningenes døråpner inn til Europa.

  Vi tok kontakt med to nordtrønderske frivillige som skulle til Lesvos for å hjelpe til. Vi bestemte oss for å koble oss på – fordi dette var en fin mulighet til oss for å få skildret omfanget av en internasjonal krise som vi selv lokalt snart ville bli en del av.

  Vi møtte de to nordtrønderske kvinnen flere ganger i forkant av reisen, og fulgte dem også på reisen nedover til Hellas.  Hjelpearbeiderne var organisert gjennom den frivillige organisasjonen «Dråpen i havet». Vi var bestemt på at vi skulle følge de frivillige deler av tiden, men var også klare på at vi ville operere mye på egen hånd, uavhengig av organisasjonen. Vi var opptatt av at vi ikke bare skulle følge våre to lokale frivillige, men at vi skulle legge mye vekt på å skildre situasjonen til de mange tusen flyktningene som ankom øya mens vi var der. Vi skulle bruke våre lokale «knagger» til å hjelpe våre lesere til bedre å forstå omfanget av den store, internasjonale krisen.

  I dagene før vi dro var det svært mange som omkom i området. Vi var derfor mentalt forberedt på at vi kunne møte på litt av hvert. Før avreise var vi også bestemte på at vi ikke skulle involvere oss i hjelpearbeidet. Vi skulle være nøytrale, objektive og holde distanse. ­Vi tok med oss signalfargede refleksvester merket «PRESSE», for med tydelighet å vise hvilken jobb vi var der for å gjøre.

  Samtidig diskuterte vi også at vi kunne komme i situasjoner der vi måtte legge fra oss kamera og notisblokk. Allerede da den første båten møtte vi denne typen utfordringer. En fullastet båt med flyktninger – mange av dem barn – kom inn til stranden. Mange av barna var nedkjølte. Det var store behov for hjelp – og få hender. Journalisten fikk lagt en iskald og nedkjølt baby i armene – og måtte konsentrere seg om å få hjulpet denne inntil andre tok over.

  Dagen etter oppsto en merkelig situasjon. En aluminiumsbåt med 150-200 flyktninger kom inn mot stranden. Dette var tidlig på morgenen, og ingen av hjelpeorganisasjonene var på plass ennå. Da båten kom til stranden sto var det til dels tilløp til panikk om bord. 

  De eneste som var der til å ta imot båten var ca. 10 pressefolk. Samtlige sto og tok bilder eller filmet da båten kom til land – det var ingen som strekte ut en hånd. En utenlandsk fotograf klarte ikke å se på dette lenger og hoppet til slutt uti og begynte å lempe barn på land. Der og da bestemte vi oss for at vi måtte la prinsipper vike plass for borgerplikt – og hjelpe til når det var behov for oss. Det skjedde flere ganger i løpet av de dagene vi var på Lesvos.

  Vi var til stede på strendene da mange titalls båter kom inn, for å fotografere, dokumentere – og skildre situasjonen. Men flere ganger måtte – når det var lite folk – måtte vi ta imot barn. Vi tok dem på fanget, pakket dem inn i varmefolie – og vi bar også pledd og utstyr.

  Hjelpemannskapene skrek stadig etter «more hands», og da står du ikke der med hendene i lomma og spiller viktig.

  Reportasjen er sterkt preget av bildene, som vi mener dokumenterer omfanget av flyktningkrisen og flyktningenes desperate situasjon. Teksten består av 25.000 tegn – omtrent like mange tegn som antall flyktninger som kom til Lesvos i løpet av de dagene Trønder-Avisa var der. 

  Samme dag som reportasjen sto på trykk i avisa dekket vi også flyktningkrisen bredt på nyhetsplass, med blant annet en meningsmåling, og en reportasje om våre nye naboer i Steinkjer. I tillegg hadde vi både leder og en kommentar skrevet av sjefredaktør John Arne Moen. Vi valgte å legge hele reportasjen åpent ut på nettet, i en helt egen digital presentasjon. Denne er tilgjengelig på http://multimedia.t-a.no/projects/onepage/index.php/flukten/

  Legg til i min rapport

  Vi fanger øyeblikk

  Fotografenes jobb er å fange øyeblikket. Fortelle en historie med ett bilde. Her er noen av øyeblikkene vi fanget i 2015.

  Legg til i min rapport

  Narkoturisme

  I oktober kunne Trønder-Avisa fortelle leserne om narkoturisme mellom Værnes og Benidorm i Spania. Saken startet med et rutinemessig søk i postjournalen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.. Dokumentet, «Ber om tilbakemelding til forsvarlighet Utnyttelse lovverket Legemidler med innhold av narkotika til personlig bruk for reisende fra Spania ***** ***** Benidorm», var sendt fra politiet på Trondheim Lufthavn Værnes. Dokumentet var delvis sladdet. Det avslørte at reisende som kom til flyplassen hadde med seg svært store mengder narkotiske legemidler, helt lovlig. De hadde legeattest fra Schengen-land som angivelig dokumenterer behovet – og et sertifikat utskrevet av en lege fra Benidorm. Dette var starten på en større artikkelserie hvor vi satte søkelys på en omfattende gråsone i lovverket.

  Tollvesen og politi føler seg maktesløse når reisende har med mange hundre narkotiske tabletter lovlig inn i landet som senere selges på gata i Trøndelag. Innholdet i brevet ble vurdert som svært interessant, og vi tok løs på saken.

  Vårt fokus på saken har ført til at politiet har skjerpet kontrollene opp mot narkoturistene, og flere narkoturister er blitt fratatt medikamenter på grunn av formelle feil eller mangler med reseptene. I tillegg har lokalt politi vært i kontakt med Justisdepartementet og statsadvokaten for å se på mulighetene for å straffeforfølge de personene som har vært flest ganger i Spania. Avisas fokus har også ført til at en av Trønder-Avisas journalister har mottatt trusler fra personer i miljøet som var sterkt kritisk til at Trønder-Avisa skrev denne praksisen.

  Legg til i min rapport

  Levende bilder

  Trønder-Avisa produserte 22 aktualitetsmagasiner, kalt #trønderball, i løpet av 2015. Programmene ble produsert i samarbeid med Trønder-tv, et produksjonsselskap som Trønder-Avisa eier blant annet sammen med Trøndersk Multimedia (TMM). Programmet hadde totalt vel 70.000 seere som web-tv på nettutgaven til Trønder-Avisa, som, betyr knapt 3,200 pr. program. I tillegg ble programmet vist som en del av Trønder-tv sitt vindu på den lokale Altibox og tall viser at i løpet av uka hadde man mellom 5.000 og 7.000 seere. Det betyr at programmet hver uke hadde mellom 8.000 og 10.000 seere. Tilbakemeldingen fra unge lesere (evaluering via skoleklasse på Steinkjer videregående skole) var at innholdet var bra og det henvendte seg også til et yngre, fotballinteressert publikum.

  Vi produserte i tillegg seks TV-program i forbindelse med valget, som vi kalte #trøndervalg. Vi presenterte aktuelle problemstillinger fra ulike kommuner, inviterte gjester til intervju og debatt i studio og selve valgnatta gikk vi live da resultatene fra Nord-Trøndelag begynte å komme inn. Vi sendte direkteintervju fra valgvakene.

  Programmene har vært en viktig læring for medarbeidere i Trønder-Avisa både foran og bak kamera. Det har vært viktig for markedsavdelingen for å ha et gode videoprodukt å selge på. Det har gitt mediehuset troverdighet, spesielt med tanke på fotballproduktet vårt. Sist men ikke minst har det vært veldig viktig for mediehuset å være sentral i Levanger FK sin første klubb i Obos-ligaen (1.divisjon).

  Programmene har også vist at det er kostnadskrevende å produsere lokal-tv. Skal man få god nok kvalitet, særlig fordi det også skal vises på Altibox, er det avgjørende at man har strenge krav til teknologi og journalistisk kvalitet.

  Første sending av fotballmagasinet #trønderball.
  Legg til i min rapport

  Mest lest

  Legg til i min rapport

  Sosiale medier

  Trønder-Avisa satser bredt på sosiale medier. Vi vil nå ut til yngre lesere og samtidig generere trafikk inn egen nettavis. På Facebook legges det daglig ut innlegg, bilder og videoer med en hyppig intervall. Dialogen med brukerne er tett. På Instagram fikk vi i 2015 over 3.000 følgere , og via hashtaggen #Trønderavisa har brukerne delt over 10.000 bilder og videoer. Via Instagram deler vi lesernes egne biler via Regram, og vi legger ut bilder fra saker og arkivet for å skape engasjement. Twitter-kontoen @Tronderavisa hadde ved nyttår over 6.000 følgere. Avisa har også kontoen @Tronderball som aktivt blir brukt av sportsredaksjonen. Hovedkontoen re-tweeter mye av innholdet fra denne kontoen, og en del av trafikken til sportssakene kommer via denne twitter-kontoen. Snapchat-kontoen @Tronderavisa begynte vi aktivt å bruke i november, og vi fikk raskt over 1000 venner. Via denne kontoen legger vi ut daglige snap-nyheter på Snapstory. Disse blir sett av over 1000 personer hver dag. Her forsøker vi å både ha lokale saker, og nasjonale saker. Målgruppen er ungdom. Trønder-Avisa har også kontoer på LinkedIn og Google+, samt andre større plattformer. Merkevarebyggingen og dialogen er vel så viktig for oss som trafikken.

   

  Legg til i min rapport

  Dokumentar: «Eddi»

  Johan Arnt Nesgård og Jonas Holberg laget en tolv minutter lang videodokumentar om 14 år gamle Edvard Sandvik Tagseth fra Frosta
  som signerte for Liverpool sommeren 2015. Dokumentaren var laget ferdig på forhånd, slik at den kunne publiseres samtidig som vi sprakk nyheten om at «Frostas Messi» hadde valgt Liverpool foran andre engelske toppklubber.

  Trønder-Avisa ble oppmerksom på den teknisk begavede Edvard Sandvik Tagseth under Storsjöcupen 2013. Den da tolv år gamle gutten briljerte for G12-laget til Neset, som mot alle odds kom langt i den tradisjonsrike turneringen.
  Vi var av flere årsaker skeptiske til å løfte fram en tolvåring i en redaksjonell sak, men etter å ha sett ham – og ikke minst pratet med ham – forsto vi at dette var et talent utenom det vanlige. Ikke bare var han den beste spilleren i sin klasse i turneringen, han var ydmyk, jordnær og en lagspiller som satte kameratene først, ikke seg selv.

  Vi fortsatte naturligvis å følge med utviklingen til Tagseth, gjennom kretssamlinger, RBK-samlinger og samtaler med foreldrene.
  Det var tidlig interesse fra store europeiske klubber, som Rosenborg, Ajax, Everton, Liverpool, Manchester City og Manchester United, for å nevne noen. Høsten 2014 bestemte vi oss derfor for å lage en dokumentar for å vise hvordan det er mulig for en unggutt fra Frosta å komme så langt. Planen var å publisere dokumentaren i det øyeblikket han ble klar for en storklubb.

  Det skjedde torsdag 6. august 2015. Da var Edvard Sandvik Tagseth og familien muntlige enige med Liverpool Football Club om å skrive under en såkalt prekontrakt, som binder unggutten til den engelske klubben fra og med den dagen han fyller 16 år. Da lå dokumentaren allerede klar til publisering. Nyheten slapp vi i vår fotballsending «#trønderball», som spilles inn og publiseres på torsdager. Nyheten ble sluppet i sendingen med en teaser til dokumentaren. Sendingen og dokumentaren ble lagt samtidig ut på www.t-a.no.

  Se hele historien om Edvard Sandvik Tagseth i Trønder-Avisas eksklusive dokumentar.
  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Mediebransjen står midt i overgangen til den virkelig digitale tidsalder. Det er viktig for oss å få til gode løsninger for å få med oss leserne og abonnentene over til våre digitale kanaler.

  Vi har sett gjennom 2015 at bruken av eavisa øker, og én av de mest leste sakene på nettet vårt i 2015 var en Ekstra-sak forbeholdt våre abonnenter. Vi jobber videre for å øke andelen eksklusivt innhold på nett, og da er det motiverende å se at oppslutningen om Ekstra-artiklene er økende gjennom hele 2015. Dette vil også prege oss i tiden som kommer.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Høsten 2013 fikk landet ny regjering. Tidlig ble det klart at man på flere områder ønsket å forandre det offentlige Norge – og alle endringer vil være merkbare i Nord-Trøndelag. Nyttårsaften 2015 var det slutt på 100 års politihistorie da politidistriktet ble slått sammen med Sør-Trøndelag, og våren 2016 kan vedtaket om å slå sammen de to fylkene bli fattet. Også fylkesmannsembetet er i spill – og på slutten av 2015 kom det signaler om at et nytt, samlet embete for Trøndelag kan bli lagt til Steinkjer.

  Alt dette har utfordret oss som Nord-Trøndelags ledende mediehus. Det har vært og er vårt ansvar å sikre at innbyggerne i fylket får mest mulig relevant informasjon om endringer som er underveis og forandringer som kan komme. I dette ligger også en betydelig oppgave i å løfte fram sider ved utviklingen som regionale og nasjonale makthavere vil ha minst mulig oppmerksomhet rundt. Det hører også med til bildet fylkeskommunen har en helt annen plass i folks bevissthet, både hos unge og eldre, i nord enn den har for eksempel i vårt nabofylke i sør.

  Trønder-Avisa har over tid bygget lagt vinn på å bygge seg opp som en tydelig meningsaktør – ikke bare i Nord-Trøndelag, men også regionalt. Denne rollen har i betydelig grad blitt ivaretatt av politisk redaktør John Arne Moen. I september ble han ansatt som sjefredaktør etter Arve Løberg. Dette gjør sitt til at det må tenkes nytt rundt den meningsbærende journalistikken i året som kommer.

  Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er et unikt prosjekt som gir betydelig kunnskap om befolkningens helsetilstand. Det blir forsket mye på det materiale som ligger i databasene fra helseundersøkelsene, og Trønder-Avisa har gjennom flere år fulgt opp med reportasjer og debatter rundt noen av de funn som er gjort i undersøkelsen. Det er viktig å kunne reise offentlig debatt rundt det som er gjort av funn i HUNT.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Gjennom 2015 har vi videreført prosjektet som ble påbegynt i 2013 for å øke den digitale kompetansen i redaksjonen. Dette har i betydelig grad påvirket både sportsdekningen og valgdekningen vår – men også i det daglige ser vi nå at et langsiktig og målrettet arbeid bærer frukter. Sent på høsten sendte vi et team til Hellas for å følge nordtrøndere som bruker av sin fritid for å jobbe som frivillige i strandsonen hvor flyktningene kommer i land – og ikke minst for å dokumentere hva som skjer når hundretusenvis av mennesker velger å risikere livet for å nå Europa. Dette resulterte i en spesialutgave av lørdagsmagasinet PLUSS samt et omfattende dokument med videoer, bildegalleri og tekst på våre digitale plattformer. Dette viste at redaksjonen har tatt et kvantesprang de siste par årene både når det gjelder digital journalistikk og presentasjon og ikke minst bruken av ulike publiseringsplattformer i samspill. I tillegg til dette er integreringen av levende bilder i den daglige journalistiske virksomheten nå kommet dit hen at dette for mange er blitt en selvfølge.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  I løpet av 2015 er vi innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i to ulike saker. Begge ble avvist av sekretariatet.

  – John Arne Moen,
  sjefredaktør

  Legg til i min rapport